1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی >>
برو به صفحه  
تعمیر میکروسکوپ الکترونی zeiss
تعمیر میکروسکوپ الکترونی zeiss

تعمیر میکروسکوپ الکترونی تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی تعمیر میکروسکوپ الکترونی TEM SEM پشتیبانی فنی میکروسکوپ الکترونی ، تعمیر میکروسکوپ الک...

تعمیر پلاریمتر/POLARIMETER
تعمیر پلاریمتر/POLARIMETER

تعمیر پلاریمتر،کالیبراسیون پلاریمتر،قطعات پلاریمتر،بازسازی پلاریمتر،تعمیر برد پلاریمتر،سرویس پلاریمتر،آموزش پلاریمتر،تعمیر تخصصی پلاریمتر...

تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی
تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی

دی آزمون شرکت تخصصی تعمیرات ،راه اندازی و آموزش انواع دستگاههای آزمایشگاهی ،تعمیر جذب اتمی ،تعمیر FTIR ،تعمیر اسپکتروفتومتر ،تعمیر ICP ،ت...

تعمیرات جذب اتمی
تعمیرات جذب اتمی

دی آزمون شرکت تخصصی تعمیرات ، راه اندازی و آموزش انواع دستگاههای آزمایشگاهی ، تعمیر جذب اتمی ، تعمیر FTIR ، تعمیر اسپکتروفتومتر ، تعمیر I...

تعمیر اسپکتروفتومتر شیمادزو
تعمیر اسپکتروفتومتر شیمادزو

تعمیر اسپکتروفتومتر تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی سرویس اسپکتروفتومتر ، تعمیرات اسپکتروفتومتر و کالیبراسیون اسپکتروفتومتر بدون محدودیت مدل و ش...

تعمیر اسپکترو فتو متر
تعمیر اسپکترو فتو متر

تعمیر اسپکترو فتو متر تعمیر اسپکتروفتومتر،تنظیم اسپکتروفتومتر،کالیبراسیون اسپکتروفتومتر،سرویس اسپکتروفتومتر،نصب اسپکتروفتومتر،بازسازی ...

تعمیرات HPLC
تعمیرات HPLC

تعمیر HPLC انجام تعمیرات تخصصی HPLC ، نصب و راه اندازی HPLC ، لامپ D2 ، تعویض قطعه HPLC ، آموزش کاربری نرم افزار HPLC ، تامین قطعات یدکی ...

تعمیر اتمیک ابزربشن Atomic Absorption
تعمیر اتمیک ابزربشن Atomic Absorption

تعمیر جذب اتمی انجام تعمیرات تخصصی جذب اتمی ، نصب و راه اندازی جذب اتمی ، تعویض قطعه جذب اتمی ، آموزش کاربری نرم افزار جذب اتمی ، تامین ق...

تعمیرالایزا واشر/الایزا ریدر
تعمیرالایزا واشر/الایزا ریدر

تعمیر الایزا واشر/الایزا ریدر تعمیر الایزا،تنظیم الایزا،کالیبراسیون الایزا،سرویس الایزا،نصب الایزا،بازسازی الایزا،اداپتور ترازو،تعمیر تر...

تعمیر اسپکتروفتومتر UV/UV-VIS/spectrophotometer
تعمیر اسپکتروفتومتر UV/UV-VIS/spectrophotometer

تعمیر اسپکتروفتومترUV/UV-VIS/spectrophotometer تعمیر تخصصی اسپکتروفتومتر،اسپکتروفتومتر،آموزش اسپکتروفتومتر تعمیر اسپکتروفتومتر،تنظیم ا...

تعمیر ترازو آزمایشگاهی/رطوبت سنج/MA30/MA35/A&D/SARTIRUS/KERN
تعمیر ترازو آزمایشگاهی/رطوبت سنج/MA30/MA35/A&D/SARTIRUS/KERN

تعمیر ترازو آزمایشگاهی/رطوبت سنج/MA30/MA35/A&D/SARTIRUS/KERN تعمیر ترازو،تنظیم ترازو،کالیبراسیون ترازو،سرویس ترازو،نصب ترازو،بازسازی ترا...

خدمات پس از فروش تجهیزات آزمایشگاهی
خدمات پس از فروش تجهیزات آزمایشگاهی

تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی شرکت دی آزمون با 19 سال سابقه فعالیت و بیش از 40 سال تجربه در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی و آنالیز دستگاهی در مراکز...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی >>
برو به صفحه  

جدیدترین اطلاعات "خدمات مرتبط با اندازه گیری و ابزار دقیق" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.