تراورتن قرمز موج دار آذرشهر
تراورتن قرمز موج دار آذرشهر

تراورتن قرمز موج دار آذرشهر

Azar Business
[وارد کننده، عمده فروش، صادر کننده]
ترکیه، Ankara، Ankara
+90-536-7944130
تماس بگیرید
تراورتن سیلور موج دار آذرشهر
تراورتن سیلور موج دار آذرشهر

تراورتن سیلور موج دار آذرشهر

Azar Business
[وارد کننده، عمده فروش، صادر کننده]
ترکیه، Ankara، Ankara
+90-536-7944130
تماس بگیرید
تراورتن قرمز بی موج آذرشهر
تراورتن قرمز بی موج آذرشهر

تراورتن قرمز بی موج آذرشهر

Azar Business
[وارد کننده، عمده فروش، صادر کننده]
ترکیه، Ankara، Ankara
+90-536-7944130
تماس بگیرید
تراورتن شکلاتی آذرشهر
تراورتن شکلاتی آذرشهر

تراورتن شکلاتی آذرشهر

Azar Business
[وارد کننده، عمده فروش، صادر کننده]
ترکیه، Ankara، Ankara
+90-536-7944130
تماس بگیرید
سنگ تراورتن گردویی
سنگ تراورتن گردویی

این نوع تراورتن از معادن آذرشهر استخراج می شود و در حال حاضر جزء برجسته ترین نوع تراورتن در دنیاست.

Azar Business
[وارد کننده، عمده فروش، صادر کننده]
ترکیه، Ankara، Ankara
+90-536-7944130
تماس بگیرید
تراورتن گردویی جنگلی
تراورتن گردویی جنگلی

تراورتن گردویی جنگلی

Azar Business
[وارد کننده، عمده فروش، صادر کننده]
ترکیه، Ankara، Ankara
+90-536-7944130
تماس بگیرید
تراورتن سیلور بی موج آذرشهر
تراورتن سیلور بی موج آذرشهر

تراورتن سیلور بی موج آذرشهر

Azar Business
[وارد کننده، عمده فروش، صادر کننده]
ترکیه، Ankara، Ankara
+90-536-7944130
تماس بگیرید
 

جدیدترین اطلاعات "عمران و صنعت ساختمان/سنگ" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.