تجهیزات صنعتی »

تصفیه آب صنعتی

(761)
پلمپ حراست تبلیغات پارس‌سنتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی >>
برو به صفحه  
دستگاه تولید آب از هوا  30 لیتر روزانه سبز انرژی
دستگاه تولید آب از هوا 30 لیتر روزانه سبز انرژی

دستگاه تولید آب از هوا HR-90: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب در منزل و برای فضاهای کوچک با استفاده از انرژی برق . www.setarvand.com

دستگاه تولید آب از هوا|500 لیتری (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا|500 لیتری (سبز انرژی)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا A-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می ...

دستگاه تولید آب از هوا|2000 لیتری (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا|2000 لیتری (سبز انرژی)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا A-2000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می...

آبساز صنعتی برای هوای خشک|250 لیتری|سبز انرژی
آبساز صنعتی برای هوای خشک|250 لیتری|سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

آبساز صنعتی Cottidiana-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را می توان ب...

دستگاه تولید آب از هوا|250 لیتری (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا|250 لیتری (سبز انرژی)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا A-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . که البته مصرف انرژی را می توا...

آبساز  10000 لیتر | سبز انرژی
آبساز 10000 لیتر | سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

آبساز A-10000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق. همچنین استفاده از این دستگاه از کیلومت...

دستگاه تولید آب از هوا|1500 لیتری برای مناطق گرم و خشک (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا|1500 لیتری برای مناطق گرم و خشک (سبز انرژی)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا VITAE PLUSE-1500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی...

آبساز صنعتی|250 لیتری|سبز انرژی
آبساز صنعتی|250 لیتری|سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

آبساز صنعتی A-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . که البته مصرف انرژی را می توان به صورت ه...

دستگاه تولید آب از هوا|مناطق بیابانی|5000 لیتری|سبز انرژی
دستگاه تولید آب از هوا|مناطق بیابانی|5000 لیتری|سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا ABUNDANTIA-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ...

آبساز صنعتی برای هوای خشک|10000 لیتری|سبز انرژی
آبساز صنعتی برای هوای خشک|10000 لیتری|سبز انرژی

آبساز صنعتی ABUNDANTIA-10000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را می توان...

دستگاه تولید آب از هوا  1000 لیتر روزانه (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا 1000 لیتر روزانه (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا A-1000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می...

آبساز صنعتی مناطق خشک | 500 لیتری
آبساز صنعتی مناطق خشک | 500 لیتری

آبساز صنعتی PLUVIAE PLUSE-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را می توا...

آبساز صنعتی|2000 لیتری|سبز انرژی
آبساز صنعتی|2000 لیتری|سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

آبساز A-2000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می توان به صورت های...

آبساز صنعتی | 2000 لیتری
آبساز صنعتی | 2000 لیتری

آبساز A-2000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می توان به صورت های...

آبساز صنعتی برای هوای خشک|3000 لیتری|سبز انرژی
آبساز صنعتی برای هوای خشک|3000 لیتری|سبز انرژی

آبساز صنعتی SCCITAS-3000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را می توان به ...

آبساز  70 لیتر | سبز انرژی
آبساز 70 لیتر | سبز انرژی

آبساز A-70: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب در منزل، ادارات، مکان های ورزشی برای فضاهای کوچک با استفاده از انرژی برق . www.setarvand.com

دستگاه تولید آب از هوا |10,000 لیتری مناطق خشک
دستگاه تولید آب از هوا |10,000 لیتری مناطق خشک

دستگاه تولید آب از هوا ABUNDANTIA-10000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی...

دستگاه تولید آب از هوا  500 لیتر روزانه - سبز انرژی
دستگاه تولید آب از هوا 500 لیتر روزانه - سبز انرژی

دستگاه تولید آب از هوا A-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می ...

دستگاه تولید آب از هوا|مناطق بیابانی|1500 لیتری|سبز انرژی
دستگاه تولید آب از هوا|مناطق بیابانی|1500 لیتری|سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا VITAE PLUSE-1500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی...

دستگاه تولید آب از هوا|مناطق بیابانی|250 لیتری|سبز انرژی
دستگاه تولید آب از هوا|مناطق بیابانی|250 لیتری|سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا Cottidiana-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ر...

دستگاه تولید آب از هوا|100 لیتری (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا|100 لیتری (سبز انرژی)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا A-100: دستگاهی است، برای تولید آب شرب در محل و برای فضاهای کوچک با استفاده از انرژی برق. البته قابلیت نصب در فضای...

آبساز صنعتی مناطق خشک | 1500 لیتری
آبساز صنعتی مناطق خشک | 1500 لیتری
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا VITAE PLUSE-1500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی...

دستگاه تولید آب از هوا  250 لیتر روزانه (AWG)
دستگاه تولید آب از هوا 250 لیتر روزانه (AWG)

دستگاه تولید آب از هوا EA-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را می توان...

دستگاه آبساز با حجم 500 لیتر روزانه
دستگاه آبساز با حجم 500 لیتر روزانه

دستگاه آبساز EA-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی از هوا و در محل. همچنین می توان کل یا مقداری از برق مورد نیاز دستگ...

دستگاه آبساز 500 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 500 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا PLUVIAE PLUSE-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی >>
برو به صفحه  

جدیدترین اطلاعات "تجهیزات صنعتی/تصفیه آب صنعتی" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.