پشتیبانی و راتقا جایگاه برند

وارکان با پیاده سازی برنامه و ترویج فرهنگ برند در جهت بیان مفهوم و گسترش اگاهی از ان تلاش دارد تا میزان شناخت و درک مخاطب از برند را بر اساس یک برنامه مدون افزایش دهد.

توضیحات خدمت

وارکان با پیاده سازی برنامه و ترویج فرهنگ برند در جهت بیان مفهوم و گسترش اگاهی از ان  تلاش دارد تا میزان شناخت و درک مخاطب از برند را بر اساس یک برنامه مدون افزایش دهد.

فرایند مدیریت استراتژیک با درک عمیق و روشن از مفهوم برند ،انچه که یک برند به مشتری ها ارائه میدهد و شیوه جایگاه سازی ان با توجه به تحقیقات بازار اغاز میشود.

راه برد برند سازی شرکت در زمینه عناصر اصلی برند  و با ایجاد پیوند میان خدمات و مصرف کننده،همنوایی با برند را به حداکثر میرساند.

و تلاش ما بر این است که با توجه به ارزش ویژه برند تاثیرات متفاوتی را در زمینه برند سازی بر واکنش های مشتریان بر جای گذارد.

[ گروه مشاوران اقتصادی وارکان ]

با ما تماس بگیرید

01732521152
01732521152
09199778002


www.instagram.com/vteamco
www.instagram.com/vaarkan
www.telegram.me/Vaarkan
www.telegram.me/Vteam
www.vaarkan.com

وارکان Vaarkan
[گرگان]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : مشاوره اقتصادی، بازاریابی و فروش، برنامه ریزی تبلیغات، توسعه سازمانی ، توسعه سرمایه گذاری
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 017-32521153، 017-32521152
بروز رسانی 4 روز پیش