خدمات توسعه سازمانی وی تیم (وارکان)

هیچکس، چه در کسب و کار چه در زندگی به تنهایی موفق نخواهد شد.

مدیریت رسانه :
فضای مجازی
مدیریت رسانه :
تحقیق و توسعه
مشاوره تبلیغات :
فضای مجازی

توضیحات خدمت

خدمات توسعه وی تیم (وارکان)

خدمتی است بر اساس نیاز کارفرمایان و کار آفرینان که به دلایل مختلف آن را حساس و مهم می دانند. این توسعه در بخش های مختلف سازمانی نقشی اساسی ایفا می کند...
واحدهایی چون مالی و حقوقی، مدیریت، پرورش نیروی انسانی از جمله بخش های این سرویس می باشند.

موارد مورد نیاز این خدمات:
_سازمانی که ادغام یا تغییر مکان را تجربه کرده باشد
_نیروی کار در یک بازه زمانی کوتاه به طور قابل ملاحظه ای کم یا زیاد شده باشد
_روحیه ی کارمندان ضعیف یا حجم کار زیاد باشد
_دشواری در بدست آوردن و انتخاب نیروی انسانی کارآمد با رویکرد فعالیت کسب و کار
_تامین کننده ها تمایلی برای معامله با شرکت نداشته باشند
_به دنبال آسیب شناسی فعالیت کارکنان
_بین بخش ها تنش وجود داشته باشد یا ارتباط خوبی باهم نداشته باشند

{گروه مشاوران اقتصادی وارکان}

با ما تماس بگیرید:

01732521152
01732521153
09199778002

www.instagram.com/vteamco
www.instagram.com/vaarkan
www.telegram.me/vaarkan
www.telegram.me/vteam
www.vaarkan.com

وارکان Vaarkan
[گرگان]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : مشاوره اقتصادی، بازاریابی و فروش، برنامه ریزی تبلیغات، توسعه سازمانی ، توسعه سرمایه گذاری
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 017-32521153، 017-32521152
بروز رسانی 4 روز پیش