گردشگری و مسافر دوستی

یک منبع جدید توسعه و مساعدت بین المللی معروف به مسافر دوستی شکل گرفته است. گردشگران از کمک های مالی یا سایر مساعدت ها برای یاری رساندن به حفظ و مدیریت مکان های دیدنی استفاده می کنند.

گردشگری :
مسافر دوستی
مسافر دوستی :
ایرانگردی
مشاوره :
فضای مجازی

توضیحات خدمت


در تمام دنیا،یک منبع جدید توسعه و مساعدت بین المللی معروف به مسافر دوستی شکل گرفته است.
مسافران روشنفکر و آژانس های مسافرتی زمان، استعداد و سرمایه ی خود را صرف بهتر شدن مکان های دیدنی می کنند.
مکان هایی که در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است.
این صرفا یک ایده یا راهکار نیست؛بلکه یک نگرانی بزرگ محسوب می شود.

مسافردوستی به عنوان شیوه ای توضیح داده می شود که گردشگران از کمک های مالی یا سایر مساعدت ها برای یاری رساندن به حفظ و مدیریت مکان های دیدنی استفاده می کنند.
انتظار می رود که این رویداد به صورت تصاعدی رشد کند و در جهت کمک به سفر کردن و جهانی شدن حرکت کند و ایران به خصوص استان های مستعد گردشگریمیزبان این فرهنگ باشند.


فعالیت های نوع دوستانه منافع زیادی به همراه دارد.
حال آنکه کشور مقصد؛ ایران سرشار از احساس باشد.
بدیهی است که کشورهای بازدید شونده از سرمایه های افزایش یافته، برای حفاظت از محیط زیست استفاده کنند.
دقیقا مانند یک برند صنعتی که از سود حاصل رو به مسئولیت اجتماعی می آورد و به افزایش درآمد خود کمک می کند.
درحالی که کمبود سرمایه در زمینه گردشگری پایدار، یک مشکل جهانی رو به رشد است؛ کشوری چون ایران کشوری است که در عین تازه وارد بودن استعدادی غنی در پایداری این حوزه دارا می باشد.
سفر یک فرصت عالی فراهم می کند، تا بی واسطه شاهد عینیِ زیبایی و ظرافت جوامع دیگر، فرهنگ ها و نظام های طبیعی آن ها باشیم.
مطمئنم که ناخودآگاه ذهن شما هم به سمت منابع عظیم و غنی این حوزه در کشور خودمان ایران کشیده شد.
این قبیل تجربه ها تمایلات نوع دوستانه ی شدیدی ایجاد می کنند.
اکثریت مسافران بر این موضوع توافق نظر دارند که وقتی کشوری که به آن سفر می کنند از جاذبه ی مکان های طبیعی،تاریخی و فرهنگی اش به خوبی محافظت می کند، سفر آنان به یاد ماندنی تر می شود.
و این اتفاق؛ افزایشِ سرمایه_گذاری را برای آنان توجیه و به نفع خود مسافران خواهد بود.
سازمان ها و نهادهای گردشگری از مسافردوستی استفاده می برند.
آن ها به منظور ارائه ی منفعت های راهبردی بیشتر برای شرکت ها که شامل تمایز برند ، فروش بیشتر و وفاداری بیشتر به برند است؛ مسافردوستی را ارائه می دهند.
(شرایط فعلی کشور را ارزیابی کنید! -تلخ!)
جهانگردان نوع برجسته ای از تعهد و مسئولیت را برای سفر کردن مطرح می کنند، که در جهت حفظ محیط های محلی است و سبب جذب بازدیدکنندگان به فرهنگ محلی می شود و منافع بسیاری برای جامعه ی محلی به همراه دارد.
این در حالی است که زیرساخت های فعلی کشور و سازمان های ذینفع در این حوزه و گاها بازاریابیگردشگری، با رویکرد مقصدسازی صرفا در استانداردسازیِ معماری و عمرانی دخالت و پشتیبانی می کنند؛ که این خود اتفاقی سمّی برای چنین صنعتی محسوب می شود.
این نظریه نشان می دهد که شرکت های مسافرتی می توانند با اتخاذ سایت های اخلاقی مزایای رقابتی به دست آورند.


هم اکنون در سراسر جهان و حتی در کشورمان ایران نتایج فعالیت هایی مسافر دوستی یافت می شود و در هر بخشی از صنایع سفر و گردشگری به چشم می خورد.
در بسیاری از این فعالیت ها با ایجاد زیر بناهایی، بودجه ها و کمک های خیرخواهانه و آگاهانه صرف رفع احتیاجات محیطی و اجتماعی می شوند.
مسافردوستی یک خدمت نیست،یک تعهد و مسئولیت در قبال محیط گردشگری است. و در اتاق فکر ما بخش مهمی برای ایجاد و پرورش ایده های اجرایی با گرایشِ فرهنگایرانی و بخصوص منطقه ای لحاظ کرده ایم که در آرامش سازیِ صاحبان کسب و کار در این حوزه کمک شایانی کرده است.

امیرعلی فرهادی
کارشناس تحقیق و توسعه با گرایشِ سرمایه گذاری

AmirALi Farhadi
Research and Development Expert
Business Mentor

+989195048959
+981732521152
+981732521153

www.instagram.com/Aamiralifarhadi/
www.t.me/aamiralifarhadi
www.vaarkan.com

وارکان Vaarkan
[گرگان]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : مشاوره اقتصادی، بازاریابی و فروش، برنامه ریزی تبلیغات، توسعه سازمانی ، توسعه سرمایه گذاری
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 017-32521153، 017-32521152
بروز رسانی 4 روز پیش