روابط عمومی (Public Relation)

به عبارتی روابط عمومی بخشی از یک سازمان است که وظیفه دارد افکار عمومی را در مورد صنعت سازمان خود رصد کرده و با بهره جستن از فرصت های مناسب و تعامل دائمی با رسانه ها، بر روی افکار عمومی در مورد محصولات و خدمات سازمان خود تاثیر بگذارد. از نظر جایگاه و یا چارت سازمانی، روابط عمومی را زیر مجموعه ای از واحد بازاریابی یک سازمان باید دانست.

صنعت سازمان :
روابط عمومی

توضیحات خدمت

روابط عمومی (Public Relation)  و یا اصطلاحا PR مفهوم گسترده ای است که شاید نتوان آن را در یک جمله تعریف کرد و امروزه از آن به عنوان علم روابط عمومی یاد می شود. 
به عبارتی روابط عمومی بخشی از یک سازمان است که وظیفه دارد افکار عمومی را در مورد صنعت سازمان خود رصد کرده و با بهره جستن از فرصت های مناسب و تعامل دائمی با رسانه ها، بر روی افکار عمومی در مورد محصولات و خدمات سازمان خود تاثیر بگذارد. از نظر جایگاه و یا چارت سازمانی، روابط عمومی را زیر مجموعه ای از واحد بازاریابی یک سازمان باید دانست.

روابط عمومی ابزاری است برای خلق و مدیریت یک برند، کاری که امروز روابط عمومی برای خلق یک برند جدید می تواند انجام دهد تبلیغات یا امکان انجام آن را ندارد و یا با هزینه ای به مراتب بیشتر می تواند انجام دهد. البته فراموش نکنیم که هر کدام از این دو وظیفه خود را بر عهده دارند.
روابط عمومی می بایست برند جدید را خلق کند و تبلیغات پس از آن به ثبات و دوام آن برند کمک خواهد کرد. با توجه به افزایش پیام های تبلیغاتی و معمولاً یکسویه بودن این پیام ها در حال حاضر، روابط عمومی با استفاده از خلق پیام های جذاب، متفاوت، باور پذیرتر برای عموم و پیام های غیر مستقیم، بسیار کارآمد تر و کم هزینه تر از تبلیغات می تواند محصول و یا خدمتی جدید را در افکار مخاطبان جا دهد.

امیرعلی فرهادی
کارشناس تحقیق و توسعه با گرایشِ سرمایه گذاری

AmirALi Farhadi
Research and Development Expert
Business Mentor

+989195048959
+981732521152
+981732521153

www.instagram.com/Aamiralifarhadi/
www.t.me/aamiralifarhadi
www.vaarkan.com

وارکان Vaarkan
[گرگان]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : مشاوره اقتصادی، بازاریابی و فروش، برنامه ریزی تبلیغات، توسعه سازمانی ، توسعه سرمایه گذاری
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 017-32521153، 017-32521152
بروز رسانی 4 روز پیش