برنامه ریزی رسانه محیطی استان های شمالی (گلستان ،مازندران ،گیلان)

وی تیم (وارکان) بر اساس تحقیقات بازار بروز‌ ،تنوع مخاطبین شهرهای مختلف را تفکیک و بر اساس شناسایی مخاطب برند ،پیام شما را انتقال و به این ارتباط کمکی عمیق می کند. ما با همکاران حرفه ای خود در زمینه رسانه ،ارتباطی تخصصی داریم و می توانیم بهترین پیشنهاد با مدیریت بودجه شما را به اهداف تبلیغاتی خود نزدیک تر کنیم.

برنامه ریزی رسانه :
متمرکز استان های شمالی
مشاوره تبلیغاتی :
با گرایش ترفیع فروش

توضیحات خدمت

شناسایی مجموعه ای از محصولات رقابتی استان های شمالی
شناسایی ویژگی های تعیین کننده در نقاط جغرافیایی استان شمالی
جمع آوری اطلاعات مربوط به نظرات مشتریان درباره محصولات موجود در محیط رقابتی شمال کشور
تجزیه و تحلیل موقعیت فعلی محصولات در محیط رقابتی
تعیین برترین ترکیب ویژگی ها از نظر مشتریان
بررسی ارتباط میان برتری های بخش های بازار با موقعیت فعلی محصولات
تهیه گزارش جامع به منظور کمک به فرایند طراحی استراتژی بازاریابی و کمپین تبلیغاتی اختصاصی استان های شمالی

با ما تماس بگیرید

01732521152
01732521153
09199778002

www.instagram.com/vaarkan
www.instagram.com/vteamco

http://vaarkan.com/

وارکان Vaarkan
[گرگان]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : مشاوره اقتصادی، بازاریابی و فروش، برنامه ریزی تبلیغات، توسعه سازمانی ، توسعه سرمایه گذاری
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 017-32521153، 017-32521152
بروز رسانی 4 روز پیش