خدمات اینجانب علیرضا فرزانه شامل موارد زیر است :

- انواع خدمات مشاوره
- خدمات مالی و حسابداری
- برنامه ریزی مالی و اقتصادی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی
- تحقیقات اینترنتی و تهیه اطلاعات و ارایه نتایج طی گزارش
- مشاوره های عمومی و انتقال تجربیات شخصی
- پرسش و پاسخ اینترنتی از طریق ایمیل ، تلگرام و وبلاگ شخصی
شماره تلگرام : 09212397295
پست الکترونیک : alireza.farzaneh@hotmail.com
پست الکترونیک 2 : info@afjournal.ir ادامه

جدیدترین اطلاعات "مشاوره مالی و مدیریت (مشاور مستقل)" را دریافت کنید:

 
مشاوره مالی و مدیریت (مشاور مستقل)
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : مشاوره مالی ، مشاوره اقتصادی و برنامه ریزی ، حسابداری و مدیریت مالی ، مشاوره مدیریت ، تحقیقات اینترنتی ، تهیه اطلاعات و گزارش
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 021-22460398