دلايل سفر باتور

خسته از هياهوي شهر و روزمرگي هاي فكريد كه به سفر برويد و اين كوله بار خستگي را در مقصدي كه احتمالا نمي دانيد كجاست جا بگذاريدبارتان را بسته ايد اما نمي دانيد چطور چگونه وبه كجا بايد برويدواقعيت اين است كه دردنيا تنها راه حل براي كاهش مشكلات سفرهاي انفرادي توصيه سفر با تور است در سفر باتور است كه به همه دغدغه هاي شما يك جا پاسخ داده مي شود !
آن هم پاسخي مناسب و مقرون به صرفه . سالهاست كه گردشگري باتور درنيا آزمون خود را پس داده وهمين موفقيت بهترين توجيه براي افزايش دست اندكاران و خدمات اين حوزه بوده است آيا تا به حال فكر كرده ايد كه سفر با تور را تجربه كنيد تاشما هم دراين موفقيت و شيريني سهيم باشيد ؟اگر پاسختان منفي است ما از مزيتهاي سفر باتو براي شما مي گوييم تاشايد اين انگيزه درشما تقويت شود.
نخستين مزيت سفر با تور اين است كه شما وقت و هزينه تان را به دست افرادي اهل فن مي سپاريد كسانيكه بايك برنامه ريزي صحيح و هدفمند اوقاتي خوشايند را برايتان رقم مي زنندبنابراين به اولين دغدغه يتان يعني داشتن خيالي آسوده درسفر نسبت به مقصد و محل اقامت وهزينه كرد پاسخ داده ايد.مزيت ديگر اين كه سفر باتور هزينه تان را تاحد بسياري كاهش مي دهد و ديگر لازم نيست تا چرتكه به دست باشيدو هزينه هاي خورد وخوراك وبنزين وهتل را دائم حساب و كتاب كنيد سفر با تور بر اساس همان اصل تثبيت شده يعني تقاضاي انبوه و عرضه فراوان ودرنهايت كاهش قيمتها هزينه شما راتاحدممكن پايين مي آورد خدمات مختلف مانند حمل ونقل خوراك ونوشيدني اقامت و راهنما را درمجموع با هزينه اي اندك نسبت به سفرهاي انفرادي به دست مي آوريد ضمن اين كه برخي از اين خدمات مثل راهنماي تور درسفرهاي انفرادي برايتان امكان پذير نيست.درسفر باتور حتي پيش از سفرنسبت به آنچه قرار است ببينيد بخوريد و جايي كه قرار است برويد آگاهيد. شما درتور برنامه سفر داريد وبه هيچ وجه با هدر رفتن وقت و انرژي تان مواجه نيستيد از مقصد سفرتان آگاهيد وبه واسطه راهنماي تور اطلاعات زيادي درباره آنچه كه درمقصد انتظارتان رامي كشد به دست مي آوريد درسفرهاي گروهي با انواع تورهاي مسافرتي علاوه بر صرفه جويي دروقت وهزينه با افراد جديدي آشنا مي شويد پس مزيت ديگر سفر با تور راتوسعه روابط اجتماعي وگسترده شدن حلقه دوستان و آشنايان مي توان دانست. درپايان اين سفرها شماره تلفن ها و آدرس ها وقرارهاي ديدار درسفرهاي بعدي است كه از سوي مسافرين كه حالا باهم دوست شده اند ردوبدل ميگردد.


 منبع :هفته نامه تعطيلات نو
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
افلاک سبز
[مازندران، قائم شهر]
  • نوع فعالیت: خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : خدمات رزرواسیون
  • نوع مالکیت: تعاونی
  • تلفن: 0123-3235064