البرز شیمی طبرستان-طبرستان شیمی نگین

تولید کننده انواع کود و سموم کشاورزی و خانگی و روغن ولک ادامه

البرز شیمی طبرستان-طبرستان شیمی نگین
[مازندران، بابل]
  • نوع فعالیت: تولید کننده
  • خدمات/محصولات : کود آلی، کود مرغی پلت شده، سموم ارگانیک خانگی، روغن ولکو سموم کشاورزی
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 0111-3372504