اسکن سه بعدی چیست؟

اسکنر سه بعدی دستگاهی است که توسط دو دوربین ماشین ویژن از دو زاویه متفاوت شروع به عکس برداری پیرامون سوژه مورد نظر مینماید.
این عکسها توسط نرم افزار فلکسی اسکن ویرایش و منطبق شده و تبدیل به فایل ابر نقاط میشود.
فایل ابر نقاط تهیه شده بوسیله نرم افزارهایی مانند رپید فورم کتیا جومجیک .....تبدیل به فایل سه بعدی قطعات با دقت مطلوب میشود.
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
گروه مهندسی آرا
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : اسکن سه بعدی ، اپتیک، تهیه ابر نقاط، ارائه نقشه ساخت
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 0021-55532713