مقالات

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت هفتم) – پلاک مشخصات ترانسفورماتور
مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت هفتم) – پلاک مشخصات ترانسفورماتور

(Name Plate) پلاک مشخصات پـلاك مشخصـات تـرانسفـورمــاتــورهـاى تــوزیـع تــولید آریــا تـرانسفـو اطـلاعــات مــورد نیـاز مشتـرى که در ۱-۶۰۰۷۶ IEC آورده شـده اسـت رانشـان مـى دهـد. در 

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت ششم)- روغن ترمومتر ، رطوبت گیر‌ ‌، رله بوخهلتس و …
مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت ششم)- روغن ترمومتر ، رطوبت گیر‌ ‌، رله بوخهلتس و …

( Oil Thermometer ) روغن ترمومتر ترمومتر روغن دارای عقربه ای است که میزان دمای روغن زیر درپوش ترانسفورماتور را نشـان می دهد. این تجهیز دارای دو کنتاکت است که با ت

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت پنجم)- بوشینگها (Bushings)
مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت پنجم)- بوشینگها (Bushings)

بوشـینگ هـا از یـک هـادى مرکـزى کـه توسـط عایـق مناسـب در بـر گرفته شـده اند، تشـکیل مى شـود. بوشـینگ بـراى عایـق کـردن سـرهاى خروجـى سـیم پیـچ هـاى فشـار قـوى و فشـار ضعیـف نسـبت بـه بدنـه فلـزى )زمیـن شده( به کار مى رود. جنـس بدنـه بوشـینگ، چینى ( Porcelain ) و یا اپوکسـى رزین (در بوشـینگ هـاى Plug-...

استاندارد پایه های روشنایی
استاندارد پایه های روشنایی

استاندارد های پایه های روشنایی تولید شده هنیکو بشرح زیر می‌باشد :   ۱- استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۶۵۷۲ ، “پایه‌های روشنایی – قسمت اول : اصطلاحات و تعاریف ” ۱۳۸۹ ۲- استاندارد ملی ایران به شماره ۲-۶۵۷۲ ، “پایه های روشنایی – قسمت دوم : اندازه و رواداری ها &r...

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت چهارم) – تجهیزات ترانسفورماتور
مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت چهارم) – تجهیزات ترانسفورماتور

کلید تنظیم ولتاژ (Off–Circuit Tap Changer) کلیـد تنظیـم ولتـاژ بـه وسـیله ى تغییـر تعـداد دور سـیم پیـچ فشـار قـوى موجب افزایـش یا کاهـش ولتـاژ خروجى ترانسـفورماتور شـده و در نتیجـه کاهـش یـا افزایـش ولتـاژ در شـبکه را جبـران مـى نمایـد به نحـوى که ولتـاژ مورد نیا

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت سوم) – روغن ترانسفورماتور
مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت سوم) – روغن ترانسفورماتور

روغن ترانسفورماتور یک نوع روغن معدنى پالایش شده است که از تقطیر جزء به جزء نفت خام به دست مىآید. نقش اصلى روغن در ترانسفورماتور عبارت است از: ۱- عایق الکتریکی   ۲ – سیال خنک کننده ۳-شاخص وضعیت

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت دوم)
مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت دوم)

سیم پیچ ها از نظـر فنـى و اقتصـادى دو فلـز مـس و آلومینیـوم مـى تواننـد در سـیم پیـچ ها بـه عنوان هـادى جریـان الکتریکى مورد استفاده قرار گیرند. هـادى هـاى بـه کار رفتـه در تولیـدات ایـن شـرکت فویـل، سـیم گـرد و سـیم تخـت اسـت. فویـل بـه صـورت مستقیم عایق نشده و سیم هاى گرد و تخ

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت اول)
مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت اول)

 ترانسفورماتور کم تلفات ‘A-B بـا توجـه بـه اهمیـت تلفـات ترانسـفورماتور در شـبکه ى توزیـع، تولیـدات اسـتاندارد آریا ترانسـفو براى مصـرف در داخــل کشــور از نــوع ترانســفورماتورهاى کــم تلفــات مطابــق بــا طــرح ‘AB اســتاندارد ۴۲۸ CENELEC HD مـى باشـد. همچنیـن ترانسـفورماتورهایى ب

ترانسفورماتور چیست؟
ترانسفورماتور چیست؟

ترانسفورماتور چیست؟ ترانسفرماتور را می توان یکی از کلیدی ترین عناصر قدرت و شبکه انتقال دانست، امروزه به لطف ترانسفورمر می توانیم برق را از محل تولید به دورترین نقاط کشور با کمترین تلفات انتقال دهیم و حتی در مسیر این انتقال به روستا ها و مناطق کم جمعیت و پرجمعیت با ترانس دیگری برق رسانی نماییم. امروز

ترانسفورماتور قدرت
ترانسفورماتور قدرت

ترانسفورماتورهای شیفت فاز ترانسفورماتورهای افزاینده نیروگاهی ترانسفورماتورهاي نيروگاهي از مهمترين تجهيزات شبكه ی تولید انرژي هستند. این ترانسفورماتورها، ولتاژ خروجي ژنراتور را به سطح ولتاژ بالاتر تبديل كرده و نقش منتقل كننده انرژي ژنراتور به خط انتقال قدرت را ايفا مي‌كنند.

ترانسفورماتور های ولتاژ
ترانسفورماتور های ولتاژ

ترانسفورماتورهای ولتاژ برای تبدیل ولتاژ فشارقوی به ولتاژ با دامنه پایین(با توان مصرفی كم)جهت سه هدف مهم اندازه‌گیری، حفاظت وكنترل بكارمیرود. یكی ازوظایف مهم واساسی این نوع ترانسفورماتورها، ایزوله  وجدا كردن ولتاژ فشارقوی اولیه ازدستگاههای قابل دسترسی طرف ثانویه بوده كه اینكاربه لحاظ جلوگیری ازخطرات ناشی از...

ترانسفورماتور های ایزوله کننده
ترانسفورماتور های ایزوله کننده

ترانسفورماتور های ایزوله کننده یکی از روشهای کاهش خطر برق گرفتگی خصوصا در خانه ها استفاده از سیستم حفاظت با ترانسفورماتور جدا کننده یا ترانس ایزوله می باشد. برای جلوگیری از انتقال ولتاژ بالای AC و کاهش اثرات ناشی از صاعقه و حفاظت از اتصال غیر عمد افراد با یکی از سیم ها و یا اتصال کوتاه داخلی بین یکی از سیم ها و بدن...

انواع ترانسفورماتور
انواع ترانسفورماتور

ترانسفورماتورها را بر اساس مولفه گوناگون می توان دسته بندی کرد. این مولفه ها شامل فرکانس، توان، جنس هسته، ساختار هسته و سیم پیچی، جنس عایق، کاربرد، تک فاز یا سه فاز، افزاینده یا کاهنده، سطح ولتاژ و نوع خنک کنندگی می شوند.  برای خواندن ادامه مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید.

مهرشید نیرو | فروش ترانسفورماتور و تجهیزات شبکه توزیع برق
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : نمایندگی فروش آریا ترانسفو، ترانسفورماتور، ترانسفورماتور روغنی، ترانسفورماتور قدرت، ترانسفورماتور فوق توزیع، ترانسفورماتور کوره ای، نماینده فروش آریا ترانسفو، پایه روشنایی، پایه روشنایی پارکی، پایه روشنایی معابر، تیر برق چدن نشکن، تیر چدنی
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-66073825