فروش لوله واتصالات پلی اتیلن واجرای طرحهای قطره ای بارانی نواری..تولید فروش کودبذر سم وادوات کشاورزی ادامه

جدیدترین اطلاعات "شــــــــــرکت ســــــــــبزصــــــــــنعت قــــــــره بــــــــــــلاغ" را دریافت کنید:

 
شــــــــــرکت ســــــــــبزصــــــــــنعت قــــــــره بــــــــــــلاغ
[فارس، فسا]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
  • خدمات/محصولات : لوله واتصالات پلی اتیلن، کود بذر سم، ادوات کشاورزی، اجرای طرح های قطرهای،بارانی،نواری
  • نوع مالکیت: جواز کسب (مغازه)
  • تلفن: 0715-3453727، 0917-73293330، 0917-3310329، 0917-7315050