انواع مالیات ها:


مالیات ها عموما به دو گروه مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم تقسیم می شوند که هر کدام هم دارای انواع گوناگونی به شرح زیر می باشد:
.مالیات های مستقیم:

مالیات هایی هستند که به صورت مستقیم از درآمد یا دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می شود و شامل انواع زیر می باشد:

الف- مالیات بر درآمد شامل:
مالیات بر درآمد املاک:
این نوع مالیات از درآمد اجاره دریافت می شود.
  مالیات بر درآمد مشاغل:
مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی وصول می گردد.

 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی:
مالیاتی است که از جمع درآمد شرکتها و همچنین درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود دریافت می گردد.
مالیات بر درآمد اتفاقی:
مالیاتی است که از درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید دریافت می شود.
 ب- مالیات بر دارایی شامل:
 مالیات بر ارث:
مالیاتی است که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی بر اموال باقی مانده متوفی طبق قانون تعلق می گیرد.
 مالیات حق تمبر:
نوعی مالیات مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا نمودن آنها، از مودی گرفته می شود.

.مالیات های غیر مستقیم:

مالیات‌هائى که پرداخت‌کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگى به یک قسمت از فعالیت‌هاى اقتصادى و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد و شامل موارد زیر است:
 الف- مالیات بر واردات:
مالیات بر حقوق گمرکی
مالیات بر سود بازرگانی
مالیات بر حق ثبت سفارش کالا
مالیات بر واردات اتومبیل
مالیات بر حق ثبت

ب- مالیات بر مصرف و فروش:
مالیات بر فرآورده های نفتی
مالیات بر تولید الکل طبی و بهداشتی
مالیات بر فروش سیگار
مالیات بر اتومبیل
مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل
مالیات بر ارزش افزوده

گروه حسابداران برنا انجام جهت خدمات مالی و حسابداری در خدمت شما عزیزان میباشد . 
راه ارتباطی با ما :

021-66383251-3

گروه مشاوران مالی برنا تدبیر
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : حسابداری مالی، حسابداری مالیاتی، حسابداری مدیریت، بروز رسانی اسناد مالی، گزارشات مالی مدیریتی، حسابرسی مالی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی بیمه، مشاوره مالیاتی، مشاوره بیمه، تهیه صورت های مالی، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی، تهیه و تنظیم دفاتر قانونی، تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مشاوره در تهیه لیست بیمه، مشاوره در ارسال مالیات حقوق
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-66383251
بروز رسانی 3 ماه قبل