ثبت استاندارد کارخانه ای

مشاوره جهت تدوین استاندارد کارخانه ای و اخذ نشان استاندارد از موسسه استاندارد ایران

مدت :
حداکثر 3 ماه
مبلغ :
3.000.000 تومان
نیاز به آزمایشگاه :
الزاما نیست
نیاز به مدیرکیفیت :
الزامانمیخواهد
مکان ملکی :
نمیخواهد
پروانه بهره برداری :
الزاما نمیخواهد
هزینه های جانبی :
کم است
تاییدیه استاندارد :
دارد

توضیحات خدمت

استاندارد کارخانه ای (IN HOUSE STANDARDS (HIS
 سند/مدرکی است فنی که توسط واحد تولیدی با توجه به وضعیت موجود / توانایی ها /دانش فنی / مزیتهای رقابتی شرکت و در زمینه های مشخصات و ویژگیهای محصول، آزمونهای صحه گذاری ، شرایط نصب، ملاحظات طراحی وتولید، ملاحظات اقتصادی، شرایط بسته بندی، نگهداری و شرایط انبارش،نشانه گذاری،فروش و خدمات پس از فروش  و ...  تدوین می گردد و به تایید موسسه استاندارد می رسد. موسسه استاندارد ایران کلیه مباحث مطروحه در این سند را مطالعه، بررسی  نموده و در نهایت صحه گذاری ،تصدیق و تایید می نماید که مندرجات استاندارد مذکور از سوی کارفرما اجرا میگردد . تمامی صفحات استاندارد ممهور به مهر موسسه استاندارد ایران می شود و از طرف موسسه استاندارد ایران یک گواهینامه(Certificate)  به واحد تولیدی ارایه میگردد. تمامی حقوق مادی و معنوی این مدرک متعلق به شرکت تدوین کننده بوده ومحرمانه تلقی میشود.چاپ وانتشار وکپی براداری ازاین مدرک مطابق باقوانین موسسه استانداردایران پیگردقانونی خواهد داشت.  
شرکت ستاک مبادرت به مشاوره های فنی به صنایع مختلف جهت تدوین استاندارد و ثبت آن در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می نماید. با تدوین استاندارد و ثبت آن در موسسه استاندارد مزیت رقابتی در مقایسه با رقبا ی خود ایجاد نموده و با افزایش سطح دانش فنی و توسعه علوم کیفی  در سطح سازمان محصولات/خدمات  مرغوبتر ارایه نمایید.
کارشناسان ما آمادگی دارند تا بصورت رایگان در خصوص :نحوه انجام کار ، هزینه ها  و مدت زمان انجام کار برای شما توضیحات جامعی را ارایه دهند.درحال حاضر کارگروههای تخصصی ما در اکثر حوزه های صنعتی مشغول به تدوین استانداردهای فنی و تخصصی برای مراکز صنعتی می باشند.

مرحله 1- در این  مرحله با توجه به نوع پروژه و محصول تولیدی مشتری، یکی از کارشناسان از کارگروههای مرتبط به محل مشتری اعزام می گردد. بازدید از خطوط تولید و فرآیندهای طراحی محصول و مذاکرات اولیه با کارفرما و ارایه راهنماییهای لازم ، تهیه چک لیست اولیه ،برآورد هزینه های انجام کار و در نهایتا اعلام به کارفرما و عقد قرارداد.
مرحله 3- در این مرحله کارفرما پیش نویس استاندارد کارخانه ای تهیه شده توسط مشاور را بررسی نموده و سپس درصورت موافقت آنرا تایید نموده و جهت انجام مراحل بعدی تحویل مشاور می نماید.مرحله 2- در این مرحله با توجه به اطلاعات اولیه و چک لیستها، بررسی توسط کارگروه مرتبط شروع می شود. استانداردهای ملی و بین الملی و دانش مرتبط با نوع محصول مشتری گردآوری و تجزیه و تحلیل میگردد.بررسی اینکه آیا استاندارد ملی یا بین المللی در خصوص محصول تولیدی مشتری وجود دارد یا نه؟ وضعیت تولید تا چه میزان منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی است؟ طرحریزی آزمونهای قابل انجام در محل مشتری و شناسایی برخی آزمایشگاههای برون سازمانی همکار موسسه استاندارد. و در نهایت تهیه پیش نویس استاندارد کارخانه ای توسط مشاور انجام می شود.
مرحله 4- در این مرحله آزمونهای طرحریزی شده در استاندارد کارخانه ای به مرحله اجرا در می آیند. برخی آزمونها در محل شرکت طرحریزی و انجام می شوند و برخی دیگر از طریق واگداری به آزمایشگاههای مورد تایید موسسه استانداد و یا شرکتهای بازرسی کالا برون سپاری می گردد. نتیجه گزارشات آزمونها بعنوان بخشهای پیوستی استاندارد کارخانه ای بایگانی میگردد.

مرحله 5- در این مرحله  مکاتبه با موسسه استاندارد ایران از طریق درخواست کتبی جهت ثبت استاندارد کارخانه ای شروع می شود. دونسخه از استاندارد تهیه شده به همراه مدارک مورد نیاز نظیر اسناد هویتی کارفرما( اسناد ثبتی شرکت ، مجوزهای تولید، علامت تجاری و ..) به موسسه استاندارد ارسال میگردد. 
مرحله 6- در این مرحله موسسه استاندارد مدارک و اسناد را بررسی می نماید. در صورتیکه مدارک هویتی شرکت و مجوزهای تولیدی نقصی نداشته باشند استاندارد کارخانه ای تهیه شده از بخش دبیرخانه به کمیته های نظارت بر اجرای استاندارد ارجاع داده می شود و این کمیته ها در خصوص موضوعات فنی مطرح شده در استاندارد اعمال نظر می نمایند. و گزارشی در خصوص نواقص موجود در استاندارد ارایه می نمایند.
مرحله 7- در این مرحله گزارشات نقص ارایه شده توسط موسسه استاندارد بررسی گردیده و عیوب احتمالی رفع می گردد.
مرحله 8- در این مرحله در صورتیکه رفع نواقص با جوابیه اولیه شرکت رفع نگردد  پیگیری موضوع توسط مشاور از طریق برگزاری جلسه با کمیته های نظارت بر اجرای استاندارد و رفع کامل ابهامات و نواقص مطروحه انجام می شود.
  مرحله 10- در این مرحله کارشناس موسسه استاندارد طبق تاریخ اعلام شده در محل شرکت حاضر می شود و یک سایت ویزیت از محل انجام فعالیتهای تولیدی ، مهندسی ، انبارداری و غیره می نماید و انطباق موضوعات مطروحه در استاندارد با واقعیتهای عملی در کارخانه را بررسی می نماید.مرحله 9- در این مرحله در جلسه ای مشترک که در محل موسسه استاندارد با حضور کمیته های فنی نظارت بر اجرای استاندارد و نمایندگان کارفرما برگزار میشود  متن کامل استاندارد قرائت میشود و طبق صورتجلسه ای مفاد استاندارد مورد تایید حاضرین قرارگرفته و یک زمان جهت سایت ویزیت کمیته فنی از محل شرکت مشتری برنامه ریزی می گردد.
  مرحله 11- در آخرین مرحله ، استاندارد نهایی که توسط موسسه استاندارد ایران تایید و تصدیق گردیده در دونسخه چاپ می گردد و تمامی صفحات آن ممهور به مهر موسسه استاندارد می گردد. یک نسخه به کارفرما تحویل می گردد و یک نسخه در آرشیو موسسه استاندارد بایگانی می گردد. همچنین از طرف موسسه استاندارد یک گواهینامه دریافت استاندارد کارخانه ای برای شرکت صادر می گردد.
شرکت کالا کیفیت ستاک CALTESCO
[تهران]
  • نوع فعالیت: وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : تامین تجهیزات اندازه گیری،آزمون و کالیبراسیون، ارایه خدمات پس از فروش، برگزاری آموزشهای تخصصی مترولوژی و کالیبراسیون، انجام خدمات کالیبراسیون، تعمیر و بازسازی تجهیزات کالیبراسیون، مشاوره جهت استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت، مشاوره رایگان جهت ساخت و تجهیز آزمایشگاه، اخذ نشان CE ، تامین استانداردهای بین المللی، مشاوره جهت اخذ علامت استاندارد ایران جهت محصولات، مشاوره جهت تدوین استاندارد کارخانه ای، ممیزی وصدورگواهینامه سیستمهای کیفیت ، مشاوره جهت استاندارد کارخانه ای، ثبت برند و علامت تجاری، برگزاری سمینارهای علمی
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 0912-6387256