جهان شیمی تجهیز

Product name
1,10-Phenanthroline
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid
1-Heptanesulfonic acid sodium salt
1-Hexanesulfonic acid sodium salt
4-(Dimetylamino)benzaldehyde
Acetamide;Acetic acid amide
Acetophenone;Acetylbenzene
Adipic acid
Agar agar powder
Agarose,EEO
Albumen
albumin
Alizarin red
Aluminum chloride
Aluminum oxide
Aluminum sulfate
Aluminum,foil
Alummium chloride anhydrous
Amido black 10B
Ammonium acetate
Ammonium carbonate
Ammonium cerium(Ⅳ) sulfate
Ammonium chloride
Ammonium citrate tribasic
Ammonium dihydrogen phosphate
Ammonium formate
Ammonium he... ادامه

جدیدترین اطلاعات "جهان شیمی تجهیز" را دریافت کنید:

 
جهان شیمی تجهیز
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : تجهیزات آزمایشگاهی، موادشیمیایی، دایجونگ، مرک، سکوسازی، کابینت آزمایشگاهی، سکوی آزمایشگاهی، دکوراسیون آزمایشگاه، کمد مواد شیمیایی
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-66722880