هادی بنیان شیمی

آنالیز و ارائه دانش فنی محصولات مختلف شیمیایی ادامه

هادی بنیان شیمی
[تبریز]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : آنالیز مواد شیمیایی
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 041-34211811