شیر فرمان فیدر پنوماتیک

شیر فرمان مکانیکی بادی جهت فرمان و هماهنگسازی فیدر پنوماتیک با دستگاه پرس در واقع شیر فرمان دستور بارگیری و تغذیه فیدر پنوماتیک را ازدستگاه پرس دریافت نموده و به فیدر پنوماتیک ارسال مینماید.

توضیحات محصول

شیر فرمان فیدر پنوماتیک فابیگ از مزیتهای قابل توجهی برخوردار است که ار جمله سرعت بالا ، کمک به دقت فی��رپنوماتیک،کم استهلاک بودن نسبت به سنسورهای القایی را میتوان نام برد.