انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران

انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاندهای پلیمری ادامه

جدیدترین اطلاعات "انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران" را دریافت کنید:

 
انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده
  • خدمات/محصولات : کامپاند، مستربچ
  • نوع مالکیت: تعاونی
  • تلفن: 0021-88903452