توصیه های ایمنی

3 -توصیه هاي ایمنی کار با وسایل الکتریکی در منزل
3 -1 /ایمنی در قطع برق :
اگر به دقت توصیه هاي ایمنی زیر اجرا شود خطر پیشامدهاي خطرناك ناشی از برق درمحل زندگی را به حداقل خواهد رسید:
3 -1 -1 -چنانچه در زمینه برق تخصص ندارید با رعایت نکات ایمنی فقط کارهاي ساده اي از قبیل تعویض لامپ هاي معمولی را انجام
دهید و براي انجام کارهاي برقی ازافرادي که داراي اطلاعات کافی هستند ، استفاده نمایید.
3 -1 -2 -حریم برق را رعایت و از سقوط و حتی نزدیک نمودن هر نوع میله فلزي مانند آنتن تلویزیون ، شمشه بنائی ، لوله هاي داربست
فلزي ، میلگرد و ... به سیم هاي شبکه هاي عمومی برق خودداري نمائید.
3 -1 -3-در محیط مرطوب مانند حمام از وسایل برقی نظیر بخاري برقی ، سشوار ، ریش تراش و ماشین لباسشویی استفاده نکنید .
3 -1 -4 -به فرزندانتان بیاموزید که سیم هاي شبکه عمومی برق بدون روکش و فاقد عایق می باشند و به آنها نزدیک نشوند.
3 -1 -5 -هنگام قطع برق منزل ، قبل از انجام هر اقدامی ابتدا چند لحظه صبر کنید .
3 -1 -6-اگر در بررسی اولیه متوجه شدید که قطع برق تنها مربوط به منزل و یا محل کار شما نبوده و بقیه همسایگان نیز دچار مشکل
خاموشی شده اند ، بنابراین در چنین حالتی با پرهیز از هرگونه دستکاري کنتور و یا تاسیسات برق رسانی بلافاصله مراتب را از طریق
تلفن هاي مندرج در روي قبوض برق مصرفی به واحد حوادث برق اطلاع دهید. در صورتی که قطع برق فقط مربوط به منزل و یا
محل کار شما باشد در آن صورت با احتیاط کامل نسبت به بررسی کلید و فیوز نصب شده در زیر کنتور اقدام نمایید . اگر قطع برق به
علت سوختگی فیوز و یا در اثر عملکرد کلیدها باشد قبل از وصل مجدد کلید و یا فیوز ، ارتباط کلیه وسایل برقی متصل به سیستم

https://t.me/khadamatbarghandishenovin

٤
داخلی را (از طریق قطع کلید وسیله مربوطه و یا کشیدن دو شاخه آن از پریز) از سیستم داخلی جدا نموده و سپس نسبت به وصل
کلید و یا فیوز قبل از کنتور اقدام نمایید . فراموش نشود .
3 -1 -7-اگر فیوز قطع شده ، سعی کنید علت آنرا مشخص کنید . چنانچه فیوزي مکرر قطع شود ، حتما" اشکالی عمده در کار است.
3 -1 -8 -توجه داشته باشید ایجاد مدار کوتاه می تواند باعث آتش سوزي شود.
3 -1 -9 -در صورتی که پس از بررسی کلید ویا فیوز نصب شده در جوار کنتور مشاهده گردید که کلید و یا فیوز سالم است و در حالت
وصل می باشد ، این نشانگر آن است که قطع برق مربوط به انشعاب قبل از کنتور بوده و در این مورد با پرهیز از هر گونه دستکاري
کنتور و یا انشعابات قبل از کنتور مراتب را از طریق همان تلفن هاي مندرج بر روي قبض به واحد حوادث امور برق اطلاع دهید .

برق واندیشه
خدمات برق ساختمان وصنعتی.اندیشه نوین .شهریار .شهرک عباسپور 02165325574-09125464478

خدمات برق اندیشه نوین
[تهران، شهریار]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : برق ساختمان، برق صنعتی، تعمیر اتوکلاوهای بیمارستانی، فروش دستگاهای رگ یاب
  • نوع مالکیت: جواز کسب (مغازه)
  • تلفن: 0021-65276265