مقالات

مبحث 15 استاندارد
مبحث 15 استاندارد

این مبحث از مقررات ملی ساختمان حداقل ضوابط لازم را براي بهره برداري ایمن و بهینه از آسانسور، پله برقی و پیاده رو متحرك وضع می نماید. بدین منظور اهداف زیر در این مبحث در نظر گرفته شده است. الف ) ارائه راهکارهاي طراحی و انتخاب مناسبترین آسانسور، پله برقی و پیاده رو متحرك با قابلیت بهره برداري مناسب از لحاظ موقعیت، تع...

استادارد قفل درب
استادارد قفل درب

استاندارد "قفل و درب آسانسور" که توسط کمیسیون های مربوطه تهیه و تدوین شده و در دویست و شانزدهمین کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی، مورخ 15/12/83 مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن 1371 بعنوان استاندارد ملی ایران من...

مشخصات فنی دیکتاتور آسانسور
مشخصات فنی دیکتاتور آسانسور

مشخصات فنی دیکتاتور آسانسور که در غالب یک فایل pdf قابل دانلود می باشد. جهت دریافت آخرین اخبار آسانسور به سایت http://majdasansor.com سر بزنید.

مشخصات  فنی پلی ارتان استاندارد
مشخصات فنی پلی ارتان استاندارد

مشخصات  فنی پلی ارتان استاندارد که در غالب یک فایل pdf قابل دانلود می باشد. جهت دریافت آخرین اخبار آسانسور به سایت http://majdasansor.com سر بزنید.

مشخصات فنی براکت آسانسور
مشخصات فنی براکت آسانسور

مشخصات فنی براکت آسانسور که در غالب یک فایل pdf قابل دانلود می باشد. جهت دریافت آخرین اخبار آسانسور به سایت http://majdasansor.com سر بزنید.

مشخصات فنی ریل آس ری ترک
مشخصات فنی ریل آس ری ترک

مشخصات فنی ریل آس ری ترک که در غالب یک فایل pdf قابل دانلود می باشد. جهت دریافت آخرین اخبار آسانسور به سایت http://majdasansor.com سر بزنید.

مشخصات فنی ریل مونته فرو طرح جدید
مشخصات فنی ریل مونته فرو طرح جدید

مشخصات فنی ریل مونته فرو طرح جدید که در غالب یک فایل pdf قابل دانلود می باشد. جهت دریافت آخرین اخبار آسانسور به سایت http://majdasansor.com سر بزنید.

مشخصات فنی ریل مارازی MARAZI
مشخصات فنی ریل مارازی MARAZI

 مشخصات فنی ریل مارازی MARAZI که در غالب یک فایل pdf قابل دانلود می باشد. جهت دریافت آخرین اخبار آسانسور به سایت http://majdasansor.com سر بزنید.

 مشخصات فنی موتور مونتاناری M76
مشخصات فنی موتور مونتاناری M76

  مشخصات فنی موتور مونتاناری M76 که در غالب یک فایل pdf قابل دانلود می باشد. جهت دریافت آخرین اخبار آسانسور به سایت http://majdasansor.com سر بزنید.

 مشخصات فنی موتور مونتاناری M75
مشخصات فنی موتور مونتاناری M75

  مشخصات فنی موتور مونتاناری M75 که در غالب یک فایل pdf قابل دانلود می باشد. جهت دریافت آخرین اخبار آسانسور به سایت http://majdasansor.com سر بزنید.

 مشخصات فنی موتور مونتاناری M73
مشخصات فنی موتور مونتاناری M73

  مشخصات فنی موتور مونتاناری M73 که در غالب یک فایل pdf قابل دانلود می باشد. جهت دریافت آخرین اخبار آسانسور به سایت http://majdasansor.com سر بزنید.

 مشخصات فنی موتور جم GEM 7.3
مشخصات فنی موتور جم GEM 7.3

 مشخصات فنی موتور جم GEM 7.3 که در غالب یک فایل pdf قابل دانلود می باشد. جهت دریافت آخرین اخبار آسانسور به سایت http://majdasansor.com سر بزنید.

 مشخصات فنی موتور جم GEM5.5
مشخصات فنی موتور جم GEM5.5

 مشخصات فنی موتور جم GEM5.5 که در غالب یک فایل pdf قابل دانلود می باشد. جهت دریافت آخرین اخبار آسانسور به سایت http://majdasansor.com سر بزنید.

مشخصات فنی موتور آلبرتو ساسی  MF48
مشخصات فنی موتور آلبرتو ساسی MF48

مشخصات فنی موتور آلبرتو ساسی MF48 که در غالب یک فایل pdf قابل دانلود می باشد. جهت دریافت آخرین اخبار آسانسور به سایت http://majdasansor.com سر بزنید.

مشخصات فنی موتور آلبرتو ساسی  MF28
مشخصات فنی موتور آلبرتو ساسی MF28

مشخصات فنی موتور آلبرتو ساسی MF28 که در غالب یک فایل pdf قابل دانلود می باشد. جهت دریافت آخرین اخبار آسانسور به سایت http://majdasansor.com سر بزنید.

مشخصات فنی موتور آلبرتو ساسی LEO 7.5
مشخصات فنی موتور آلبرتو ساسی LEO 7.5

مشخصات فنی موتور آلبرتو ساسی LEO 7.5 که در غالب یک فایل pdf قابل دانلود می باشد. جهت دریافت آخرین اخبار آسانسور به سایت http://majdasansor.com سر بزنید.

مشخصات فنی موتور آلبرتو ساسی LEO 5.5
مشخصات فنی موتور آلبرتو ساسی LEO 5.5

مشخصات فنی موتور آلبرتو ساسی LEO 5.5 که در غالب یک فایل pdf قابل دانلود می باشد. جهت دریافت آخرین اخبار آسانسور به سایت http://majdasansor.com سر بزنید.

مشخصات موتور سیکور الکمپ MR16
مشخصات موتور سیکور الکمپ MR16

مشخصات فنی موتور سیکور الکمپ mr16 که در غالب یک فایل pdf قابل دانلود می باشد. جهت دریافت آخرین اخبار آسانسور به سایت http://majdasansor.com سر بزنید.

مشخصات موتور سیکور الکمپ MR14
مشخصات موتور سیکور الکمپ MR14

مشخصات فنی موتور سیکور الکمپ mr14 که در غالب یک فایل pdf قابل دانلود می باشد. جهت دریافت آخرین اخبار آسانسور به سایت http://majdasansor.com/fa سر بزنید.

مشخصات موتور سیکور الکمپ MR12
مشخصات موتور سیکور الکمپ MR12

مشخصات فنی موتور سیکور الکمپ mr12 که در غالب یک فایل pdf قابل دانلود می باشد. جهت دریافت آخرین اخبار آسانسور به سایت http://majdasansor.com/fa سر بزنید.

مزایا  و کاربرد سنسور وزن
مزایا و کاربرد سنسور وزن

اجزای بخش کنترل آسانسور دارای ویژگی هایی هستند که برای عملکرد صحیح آنها و افزایش کارایی این سیستم ها لازم است از سنسورهای دقیق استفاده شود. یکی از مهم ترین انها سنسور وزن می باشد که به زبان ساده وزن کابین را اندازه گیری نموده و با ظرفیت مجاز کابین مقایسه می کند و پیام های مناسب به کنترلر مرکزی آسانسور ارسا

بنگاه آسانسور مجد
[تهران]
  • نوع فعالیت: وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
  • خدمات/محصولات : آسانسور، عمده فروش، فروش کلیه قطعات، فروش ریل آسانسور، فروش موتور آسانسور، فروش تابلو فرمان، فروش درب لولایی، فروش درب نیمه اتوماتیک، پایین ترین قیمت بازار، فروش ریل مونته فرو، فروش ریل چین گرم، فروش ریل چین سرد، فروش کابین فرمیکا، فروش کابین استیل، فروش موتور الکمپ، فروش شاسی کابین
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 021-66661700، 021-66661800، 021-66661900، 021-66660509
بروز رسانی 6 هفته قبل