مزایای سیستم مدیریت ساختمان

مزایای سیستم مدیریت ساختمان :

مزایای یک سیستم مدیریت ساختمان از طریق پیاده سازی سیستم های ذکر شده در بخش قبل ارائه می شود. همانطوریکه مشخص است هر یک از زیر سیستم های مذکور خود به تنهایی مزایای بسیاری را در راستای کنترل ساختمان ایجاد می نمایند. پیاده سازی مجزای این سیستم ها در یک ساختمان می تواند مزایای بسیار زیادی به همراه داشته باشد، علاوه بر این مزایا، در صورتیکه این سیستم ها توانایی ارتباط تنگاتنگ و متعامل با همدیگر را داشته باشند، بهره مندی ساکنین ساختمان از این مزایا، در طی این ارتباط می تواند بسیار مفیدتر و موثرتر واقع گردد.

برای مثال، در نظر بگیرید که حریقی در یک ساختمان به وقوع بپیوندد، سیستم اعلام حریق با سیستم امنیتی به صورت خودکار ارتباط برقرار می کند و از این طریق قفل های کلیه دربها باز می شوند و مردم می توانند از محل حریق دور شوند، همچنین به کمک ارتباط با سیستم HVAC ، کلیه کانال های تامین هوای تازه بسته شده تا از ورود هوای تازه جلوگیری شود و نیز کانال های تخلیه دود باز شده و فن های مربوطه شروع به فعالیت می کنند تا دود را از محل تخلیه کنند. پیاده سازی یک سیستم مدیریت ساختمان مزایای زیر را برای صاحبان این نوع ساختمانها به ارمغان می آورد.

 

صرفه جویی در مصرف سوخت تأسیسات حرارت مرکزی:

در شرایط معمول کارکرد سیستم های تاسیساتی سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع در ساختمان از یک روش استاندارد استفاده نمی کند و معمولاً در بسیاری زمان هایی که نیازی به تولید حرارت و برودت نیست، این سیستم ها در حال فعالیت هستند و این امر به نوبه خود افزایش اتلافات انرژی در این بخش را به همراه خواهد داشت. با پیاده سازی سیستم مدیریت سـاختمان و با تعریف کردن سکانس های فعالیتی مناسب و برنامه ریزی سیستم می توان از این اتلافات پیشگیری کرد.

 

صرفه جویی در مصرف برق:

چنانکه اشاره شد کنترل روشنائی یکی از زیرسیستم هایی است که در بحث سیستم های مدیریت ساختمان حائز اهمیت خاصی است. زمانی که مسیرهای روشنائی در ساختمان تحت کنترل و نظارت سیستم مدیریت در ساختمان قرار می گیرد، اتلافات انرژی برق که در اثر روشنائی های بیهوده در فضاهای مشاع و حتی فضاهای خصوصی بدون استفاده وجود دارد، از بین خواهد رفت و مسیرهای روشنائی تنها زمانی که مورد نیاز باشند روشن شده و در صورت عدم حضور افراد و عدم نیاز خاموش خواهند شد. این امکان در ساختمان های اداری و سازمان هایی که فضاهای کاری و اتاق های فراوان دارند بسیار می تواند مفید و موثر واقع گردد.

 

كنترل و بهینه سازی مصرف انرژی

سیستم مدیریت ساختمان با قابلیت برنامه ریزی بالا می تواند با اجماع دو مورد فوق تاثیر بسیار زیادی در کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان به همراه داشته باشد.

 

مدیریت متمرکز کل سیستم

با پیاده سازی سیستم مدیریت ساختمان این امکان وجود دارد که بسیاری از زیر سیستم های موجود در ساختمان را به صورت متمرکز و از یک مرکز کنترل کرد. بدین روش از تعدد مراکز کنترلی جداگانه هر یک از سیستم ها پیشگیری می گردد.

 

كاهش نیاز به نیروی تخصصی برای سیستم های موجود در تاسیسات

 

زمانیکه وظیفه نظارت و کنترل بر عهده سیستم مدیریت ساختمان قرار داده می شود، این سیستم توانائی انجام این امور را به صورت دقیق خواهد داشت. لذا نیاز به نیروی انسانی متخصص جهت نظارت بر سیستم های تاسیساتی کاهش می یابد. متخصص BMS می تواند به کمک نرم افزار سیستم مدیریت ساختمان نظارت کاملی بر این سیستم ها داشته باشد و تنها زمانیکه نیاز به تعمیرات فیزیکی جهت این تجهیزات باشد از نیروی متخصص تاسیسات جهت این امور بهره گرفت. به عنوان مثال هرگونه مشکل در پمپ سیرکولاسیون یا گرفتگی فیلتر هواساز به تیم تعمیرات اطلاع رسانی میشود و نیاز به سرکشی های هفتگی و روزانه نمی باشد. این مزیت به نوبه خود باعث کاهش هزینه های مربوط به تعمیرات و نگهداری در ساختمان می گردد.

 

برقراری رابطه بین سیستم های مستقل

با داشتن یک سیستم مدیریت ساختمان که تحت یک پروتکل استاندارد و باز اجراء شده باشد، می توان این سیستم را با دیگر سیستم های مستقل در ساختمان به صورت یکپارچه درآورد و کنترل کرد. این ارتباط می تواند منجر به دریافت و ارسال اطلاعات بین زیر سیستم های ساختمان منجر گردد. 

 

برنامه ریزی برای مدیریت شرایط بحرانی

پیش بینی شرایط بحرانی که احتمال دارد در طی دوران بهره برداری ساختمان روی دهد می تواند در پیشگیری از وقوع بسیاری موارد از بین بردن آسایش ساکنین  پیشگیری به عمل آورد. دستگاه های کنترل کننده باید امکان برنامه نویسی و برنامه ریزی برای شرایط بحرانی مختلف را داشته باشند.

 

افزایش ضریب ایمنی در شرایط بحرانی

با توجه به برنامه ریزی های دقیقی که توسط متخصص BMS بر روی کنترل کننده های مشخص صورت می گیرد و نیز با توجه به تعامل نزدیک سیستم هایی که تحت یک پروتکل مشخص در حال فعالیت هستند، می توان ضریب ایمنی ساختمان را در شرایط بحرانی بالا برد. سیستم BMS می تواند در مواقع مختلف تصمیمات مهم اتخاذ نماید. برای مثال در هنگام وقوع حریق می تواند با فرمان به سیستم هواساز و با جلوگیری از تزریق هوای تازه، مانع گسترش حریق گردد و همچنین با خارج نمودن دود در حفظ سلامت افراد تاثیر مهمی داشته باشد و همچنین مسیرهای خروجی را به ساکنین نشان داده و به مسئولین ساختمان و گروه امداد اطلاع رسانی انجام دهد.

 

كاهش استهلاك و افزایش عمر مفید سیستم ها

سیستم مدیریت ساختمان با تعریف کردن سکانس های کاری و نیز برنامه ریزی های مطمئن جهت فعالیت تجهیزات و نیز با نظارت دقیق که بر روند کاری آنها دارد، می تواند تاثیر مفیدی بر کاهش استهلاک این تجهیزات و افزایش عمر مفید آنها داشته باشد. 

 

محیط کابل کشی استاندارد

با توجه به اینکه پیاده سازی سیستم مدیریت ساختمان مستلزم یک محیط کابل کشی استاندارد می باشد، این محیط می تواند بسیاری از مشکلات و آشفتگی های محیط های کابل کشی کنونی را از بین ببرد.

 

صرفه جویی در هزینه کابل کشی های آتی و پراکنده

در صورت توسعه آتی سیستم مدیریت ساختمان و حتی با اضافه شدن دیگر زیر سیستم های کنترلی در ساختمان، به دلیل استاندارد بودن محیط کابل کشی BMS هزینه های ناشی از این توسعه بسیار پائین تر از حالت معمول خواهد بود. 

بالارفتن کیفیت سرویس ساختمان

سیستم مدیریت ساختمان با مدیریت جامعی که بر کلیه زیر سیستم های ساختمان دارد می تواند کیفیت سرویس بالاتری را برای ساکنین ساختمان فراهم آورد. این سیستم ها با کاهش نقش فیزیکی کاربر در تعیین و اجرای شرایط آسایش خود در ساختمان، می توانند شرایط آسایش ساکنین را با دقت و امنیت بالاتری فراهم آوردند.

 

درآمد برای سرمایه گذاران اصلی ساختمان بصورت کاهش شارژ خدماتی

با بهره گیری از یک سیستم مدیریت ساختمان، تعداد نیروهای تعمیرات و نگهداری بخش تاسیسات مکانیکی و الکتریکی که در ساختمان مستقر هستند، کاهش می یابد و این امر باعث کاهش هزینه های مربوط به تعمیرات و نگهداری در ساختمان خواهد شد. همچنین با توجه به مدیریت جامعی که BMS می تواند بر عملکرد سیستم های تاسیساتی مکانیکی و الکتریکی داشته باشد، مشکلات ناشی از عدم رسیدگی به موقع، کاهش خواهد یافت. این موارد منجر به کاهش هزینه های شارژ خدماتی در ساختمان خواهد شد. 

 

امکان کنترل چند ساختمان به صورت یکپارچه

در صورتیکه پروژه ای خاص متشکل از چندین ساختمان مجزاء باشد، این امکان وجود دارد که با پیاده سازی BMS بتوان همه ساختمان ها را به صورت همزمان و از یک مرکز تحت نظارت و کنترل قرار داد. این مزیت می تواند تاثیر بسیار محسوسی بر کاهش هزینه های مضاعف جهت تامین نیروی انسانی متخصص جهت تعمیرات و نگهداری داشته باشد. بسیاری از ادارات و سازمان های خصوصی و دولتی نیازمند پیاده سازی اینگونه سیستم ها می باشند.

 

بالا رفتن ضریب تجمل (لوکس) ساختمان

در بسیاری موارد استفاده از سیستم های مدیریت ساختمان برای ساکنین ساختمان در نقش یک سیستم با ارزش و تجمل به شمار می آید که این امر برای ساختمان هایی که از این سیستم ها بهره می گیرند یک مورد مثبت به شمار می آید و در واقع ارزش همچون ساختمان هائی در مقایسه با دیگر ساختمان هائی که بهره ای از این سیستم ها ندارند بالاتر خواهد بود.

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
مهندسین مشاور مهستان نوپرداز
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : BMS، کنترل هوشمند روشنایی، (HVAC) گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، (FAS) سیستم اعلام حریق آدرس پذیر، (CCTV) دوربین مدار بسته
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-88533561