تعمیر سولفور انالایزر/تعمیر sulfur analyzer

تعمیر و سرویس و کالیبراسیون انواع دستگاه سولفور انالایزر در شرکت محقق ازما تجهیز. تعمیر سولفور انالایزر،سرویس سولفور انالایزر،تنظیم سولفور انالایزر،قطعات سولفور انالایزر،بازسازی سولفور انالایزر،تعمیر سیستماتیک سولفور انالایزر،راه اندازی سولفور انالایزر،نصب سولفور انالایزر،اموزش سولفور انالایزر،تعمیر الکترونیک سولفور انالایزر،تعمیر مکانیک سولفور انالایزر،تعمیر کلیه قطعات سولفور انالایزر

توضیحات خدمت

تعمیر و سرویس و کالیبراسیون انواع دستگاه سولفور انالایزر در شرکت محقق ازما تجهیز.


تعمیر سولفور انالایزر،سرویس سولفور انالایزر،تنظیم سولفور انالایزر،قطعات سولفور انالایزر،بازسازی سولفور انالایزر،تعمیر سیستماتیک سولفور انالایزر،راه اندازی سولفور انالایزر،نصب سولفور انالایزر،اموزش سولفور انالایزر،تعمیر الکترونیک سولفور انالایزر،تعمیر مکانیک سولفور انالایزر،تعمیر کلیه قطعات سولفور انالایزر

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از تماس با دریغ نفرمایید.

LECO SULFUR ANALYZER

محقق ازماتجهیز ،تعمیر تجهیزات ازمایشگاهی ،تعمیر اسپکتروفتومتر،تعمیر سانتریفیوژ یخچال دار٬تعمیر اسپکتروفتومتر٬قطعات اسپکتروفتومتر٬تعمیر ترازو
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : تعمیر تجهیزات ازمایشگاهی، تعمیر سانتریفیوژ صنعتی، تعمیر تجهیز ازمایشگاه، فروش سانتریفیوژ، قطعات سانتریفیوژ، تعمیر میکرو سانتریفیوژ، تعمیر اسپکتروفتومتر، قطعات اسپکتروفتومتر، تعمیر نرم افزار اسپکتروفتومتر، اموزش اسپکتروفتومتر، قطعات اسپکتروفتومتر، نصب اسپکتروفتومتر، تعمیر تجهیزات ازمایشگاهی مقرون به صرفه، تعمیر تجهیزات ازمایشگاهی، تعمیر اولترا سانتریفیوژ، تعمیر گریتینگ اسپکتروفتومتر
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 021-88967153، 021-88974460، 021-88974490، 021-88065099
محصولات و خدمات