آنبار آسایش پور - انبارداری - انبار کانتینری
[تهران، ری]
  • نوع فعالیت: خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : خرید کانتینر، اجاره انبار اثاتیه ، فروش کانتینر، انبارداری، نگهداری لوازم، کانتینر ، نگهداری کالا در انبار ، انبار اجاره ای ، اجاره ، انبار کالا ، نگهداری لوازم منزل در کانتینر ، نگهداری لوازمات ، اجاره انبار برای لوازم ، جایگاه کالا ، اجاره انبار، کانتینر اجاره ای
  • نوع مالکیت: جواز کسب (مغازه)
  • تلفن: 021-55228162، 021-55228163، 021-55228164، 021-55228165