ورمی کمپوست کرمان

ترویج‌ کمپوست‌سازی‌ از پسماندهای‌ آلی‌ در خانه‌‌ها، پیامدهای‌ مفید زیست‌ محیطی‌ گسترده‌ای‌ در بر خواهد داشت‌ چرا که احتیاج‌ به‌ حمل‌ و جمع‌آوری‌ زائدات‌ نداشته‌ و هزینه مربوط به حمل و نقل از‌ هزینه‌های شهری‌ حذف‌ می‌گردد همچنین‌ ‌اثرات‌ منفی‌ مانند سوزاندن‌ و یا تخریب خاک را بدنبال‌ ندارد.

ورمی کمپوست :
آموزش تولید ورمی کمپوست
خرید و فروش کرم :
فروش ورمی کمپوست

توضیحات محصول

توانایی کرم‌های خاکی در پردازش مواد زائد آلی و تبدیل آنها به کرمی کمپوست به نظر راه حل ایده‌آلی در از بین بردن زباله‌های شهری می‌باشد. ضمن آنکه در این فرایند مسائل و مشکلات موجود در کمپوست تولید شده از زبالة شهری بر طرف شده، یک منبع پروتئین ارزان قیمت بدست می‌آید و در نهایت باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی می‌گردد.

دراین طرح با استفاده از دو روش پرورشی (حوضچه‌ای و پشته‌ای) اقدام به پرورش کرم‌های خاکی نمودیم، PH مناسب 7/5ـ7، رطوبت 65ـ70 درصد و بهترین دما بر آنها C23 بود. در هر دو آزمایش از کمپوست زبالة شهری سازمان بازیافت بعنوان غذا و بستر اصلی کرم‌های خاکی استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان دهندة آن بود که رشد کرم‌های خاکی در زبالة شهری قدری با تأخیر نسبت به سایر مواد زائد آلی (مانند کود گاوی) انجام می‌شد و به آب کمتری جهت مرطوب شدن نیاز داشت. بیوکمپوست حاصل از فعالیت‌های کرم‌های خاکی کاملاً با مواد اولیه متفاوت بوده و از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک تغییر یافته بود، به گونه‌ای که کرمی کمپوست تولید شده فاقد بو، عوامل پاتوژن دارای دانه‌بندی یکنواخت بوده و خصوصیات شیمیایی مناسب‌تری برای رشد گیاهان زراعی پیدا کرده است.

ورمی کمپوست ارزان|خرید و فروش ورمی کمپوست و کرم(محمدی)
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : فروش کود ورمی کمپوست، خرید تضمینی کرم و خرید تضمینی ورمی کمپوست، آموزش تولید ورمی کمپوست، ورمی کمپوست سبدی، پرورش کرم به روش سبدی، مکمل پروتئینی جیره ی طیور، راه اندازی فارم ورمی کمپوست ، فروش کرم خاکی ، روش تولید کود ورمی کمپوست، مشاوره راه اندازی سایت ، طرز تهیه کود کمپوست، صادرات ورمی کمپوست، صادرات کرم، قیمت کورد ورمی کمپوست، استخدام، کود ترکیبی
  • تلفن: 0935-5172570
بروز رسانی 15 روز پیش