فروش کرم ایزینیا فتیدا ورمی کمپوست تهران

خرید و فروش کرم ایزینیا و ورمی کمپوست مشاوره ی اه اندازی فارم پرورش کرم و تولید ورمی کمپوست

ورمی کمپوست :
کرم

توضیحات خدمت

صنعت پرورش کرم و تولید ورمی‌کمپوست با توجه به اینکه در حفظ و استفاده بهینه از محیط‌زیست و کاهش هزینه‌های حمل و نقل و دفع زباله‌ها و فضولات حیوانی و انسانی نقش قابل توجهی دارد می‌تواند در پیشرفت اقتصاد و توسعه پایدار کشور بسیار مفید باشد.

حرارت:

کرم‌های خاکی در شرایط حرارتی خاص می‌توانند زندگی نمایند. تمام فعالیت‌های حیاتی نظیر تولیدمثل، رشد و پراکنش آنها تحت تأثیر درجه حرارت محیط می‌باشد. مثلاً مدت لازم برای خارج شدن کرم‌ها از پیله بستگی به درجه حرارت محیط دارد.

تهویه:

کرم‌های خاکی برای ادامة حیات نیاز به تهویة مناسب دارند بدین خاطر زمین‌های رسی سنگین و یا خاک‌های بدون تخلخل محیط زیست مناسبی برای این موجودات نیستند.

PH:

کرم‌های خاکی نسبت به PH خاک حساس بوده، بطوری‌که در بسیاری از موارد این عامل تنوع و توزیع گونه‌ها را در خاک محدود می‌سازد.

 رطوبت:

مقدار رطوبت و خشکی محیط زیست کرم‌های خاکی، یکی دیگر از عواملی است که در پراکنش عمومی و افقی آنها مؤثر است. این موضوع در کشورهای مختلف که دارای عرض جغرافیایی متفاوت هستند، بخوبی آشکار است. از آنجائی‌که حدود 75 تا %90 وزن بدن کرم‌خاکی را آب تشکیل می‌دهد، نیاز آنها به آب بسیار زیاد بوده و در صورت خشک شدن خاک، اکثراً‌ از بین می‌روند.

تغذیه:

غذای اصلی کرم‌های خاکی بقایای مرده و پوسیده گیاهی به انضمام بقایای ریشة گیاهان و نیز کود دامی است. نوع و مقدار مواد غذایی در دسترس نه تنها بر روی جمعیت کرم‌های خاکی بلکه بر روی انواع گونه‌های موجود و نرخ رشد و… تأثیر می‌گذارد.

خرید و فروش کرم ایزینیا فتیدا و کود ورمی کمپوست 
مشاوره برای تولید  
ورمی کمپوست ارزان|خرید و فروش ورمی کمپوست و کرم(محمدی)
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : فروش کود ورمی کمپوست، خرید تضمینی کرم و خرید تضمینی ورمی کمپوست، آموزش تولید ورمی کمپوست، ورمی کمپوست سبدی، پرورش کرم به روش سبدی، مکمل پروتئینی جیره ی طیور، راه اندازی فارم ورمی کمپوست ، فروش کرم خاکی ، روش تولید کود ورمی کمپوست، مشاوره راه اندازی سایت ، طرز تهیه کود کمپوست، صادرات ورمی کمپوست، صادرات کرم، قیمت کورد ورمی کمپوست، استخدام، کود ترکیبی
  • تلفن: 0935-5172570
بروز رسانی 3 هفته قبل