مجموعه دستورالعمل هاي كاربردي سيستم زمين و همبندي

اگر چه لزوم توجه به مبحث سيستم هاي زمين، همبندي، صاعقه گير و تجهيزات و تكني كهاي مربوطه، از ديدگاه دانش مهندسي برق كاملاً شناخته شده و مقبول است، متاسفانه هر مملكت براي پياد هسازي مطلوب آن در صنايع و ساختما نهاي خود، راهي دراز در پيش دارد. اين مباحث، البته نقشي اساسي در ايمني افراد استفاده كننده از انرژي الكتريكي دارند، ولي اغلب به اندازه اهميتشان در فرهنگ عمومي و اجتماعي مردم شناخته شده نيستند و لاجرم به هنگام استفاده از خدمات متخصصين برق، در زمرة مطالبات بسياري از مردم قرار نم يگيرند.


از ديدگاه تخصص و دانش اهل فن، يعني مهندسين برق كشور نيز متاسفانه خلاءها و حلق ههاي مفقوده بسياري در اين شاخه وجود دارد. ماهيت تجربي و نياز به وقوف به مطالبي از رشت ههاي ديگر همچون زمين شناسي، مهندسي متالورژي، فيزيك و شيمي، باعث مي شود تعداد افراد مسلط بر مباني سيستم هاي زمين و صاعقه گير چندان زياد نباشد، علي الخصوص كه اين مبحث در سرفصل هاي دروس مهندسي برق هم هنوز جايي در دانشگاه ها ندارند. نتيجة اين نقايص آن شده كه مكرراً اشكالات فاحش در طراحي، اجرا، نظارت، تست و تحويل و تجهيزات و توليدات مورد استفاده در پروژ هها ديده شده و گاهي نيز تبعات آن در قالب حوادث و خسارات مالي و جاني ديده شوند.


نخستين سمپوزيوم تخصصي سيستم هاي زمين و صاعقه گير، كه نسخه پيشين اين كتاب، زير عنوان مجموعه دستورالعملهاي كاربردي سيستم زمين و همبندي يادگار آن بود، به عنوان تلاشي براي رفع اين مشكلات و توسعه و ترويج دانش و تجارب تخصصي مربوطه، در تابستان 1395 برگزار گرديد. بازخوردهايي كه پس از انتشار كتاب به مولفين رسيد، باعث شد كه كتاب با اضافات و اصلاحات، در قالب و نامي جديد مجدداً به چاپ برسد. در كتاب حاضر، مجموع هاي از مباحث مفيد و دستورالعم لهاي اجرايي كه البته ممكن است قدري هم پراكنده به نظر برسند، گردآوري شده است.


مولفين مايلند مراتب سپا سگزاري خود را از كارگروه تخصصي ارتينگ و همبندي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان اعلام كنند.

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
شرکت نیرگن nirgon
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : مهندسی و مشاوره، ارتینگ و صاعقه گیر، طراحی و اجرای برق صنعتی، ETAP و DigSILENT، هماهنگی رله و حفاظت
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-77225484