شیمی پارس
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده
  • خدمات/محصولات : سود سوزاور -سود کاستیک -سود پرک - هیدروکسید سدیم ، فروش سود جامد، فروش کاستیک سودا، فروش سود پرک
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-35416590