پاسارگاد/فروش لوازم مازاد بر نیاز
[سنندج]
  • نوع فعالیت: خرده فروش
  • خدمات/محصولات : رینگ و لاستیک، لوازم اتومبیل
  • نوع مالکیت: جواز کسب (مغازه)
  • تلفن: 0935-8697384