3
دستگاه سه محوری خاک چیست ؟
پرسش در 19 فروردين 1396  11:40
شرکت کیمیاگران جوان - تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاک|تجهیزات آزمایشگاه بتن|جک بتن شکن 200 تن جک بتن شکن،دستگاه برش مستقیم خاک، دستگاه تحکیم خاک،دستگاه تک محوری خاک، سری الک آزمایشگاهی خاک،دستگاه شیکر الک، دستگاه کاساگرانده،قالب مکعبی بتن، دستگاه اتوکلاو سیمان،دستگاه میز ویبره بتن، حوضچه نگهداری بتن،ست اسلامپ بتن، اوگر دستی خاک،جک ملات شکن، دستگاه سه محوری خاک،ست کامل بارگذاری صفحه ای خاک، چکش اشمیت بتن،ست هیدرومتری خاک، دستگاه سند باتل خاک،دستگاه ویکات سیمان، قالب استوانه ای بتن،قالب تراکم خاک، چکش تراکم خاک،قالب کپینگ نمونه بتن استوانه ای، دستگاه لس آنجلس سنگدانه ها،دستگاه کرگیری بتن، دستگاه CBR خاک،حوضچه بتن، قالب نمونه گیری بتن،جک بتن شکن 200 تن، تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاک،تجهیزات آزمایشگاه بتن

2 جواب

3

برای به دست آوردن پارامترهای مقاومت برشی خاک استفاده می گردد.

این آزمایش نسبت به آزمایش های برش مستقیم و تک محوری روش قابل 

اعتماد تر و پیچیده تری برای تعیین مقاومت برشی خاک ها دارد.


دستگاه سه محوری خاک متشکل است از :

*جک بارگذاری

*سل سه محوری یا محفظه فشار سه محوری

*پانل کنترل و گیج های فشار

*کمپرسور تامین فشار

*اتصالات

پاسخ در 19 فروردين 1396  11:41
شرکت کیمیاگران جوان - تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاک|تجهیزات آزمایشگاه بتن|جک بتن شکن 200 تن جک بتن شکن،دستگاه برش مستقیم خاک، دستگاه تحکیم خاک،دستگاه تک محوری خاک، سری الک آزمایشگاهی خاک،دستگاه شیکر الک، دستگاه کاساگرانده،قالب مکعبی بتن، دستگاه اتوکلاو سیمان،دستگاه میز ویبره بتن، حوضچه نگهداری بتن،ست اسلامپ بتن، اوگر دستی خاک،جک ملات شکن، دستگاه سه محوری خاک،ست کامل بارگذاری صفحه ای خاک، چکش اشمیت بتن،ست هیدرومتری خاک، دستگاه سند باتل خاک،دستگاه ویکات سیمان، قالب استوانه ای بتن،قالب تراکم خاک، چکش تراکم خاک،قالب کپینگ نمونه بتن استوانه ای، دستگاه لس آنجلس سنگدانه ها،دستگاه کرگیری بتن، دستگاه CBR خاک،حوضچه بتن، قالب نمونه گیری بتن،جک بتن شکن 200 تن، تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاک،تجهیزات آزمایشگاه بتن
2

آزمايش سه محوري متداول ترين روشي است كه امروزه در آزمايشگاه هاي مكانيك خاك مورد استفاده قرار مي گيرد. با اين روش، مقاومت فشاري تحكيم نشده زهكشي نشده نمونه هاي استوانه اي شكل خاك هاي چسبنده در شرايط دست خورده و يا متراكم شده و با استفاده از كرنش كنترل شده يا تنش كنترل شده تعيين مي گردد. نمونه در محفظه سه محوري تحت فشار همه جانبه قرار مي‌گيرد. اين آزمایش به سه شکل مقاومت فشاری سه محوری تحکیم نیافته زهکشی نشده (UU)، فشاری سه محوری تحکیم یافته زهکشی نشده (CU)، فشاری سه محوری تحکیم یافته زهکشی شده (CD)، تفاوت در این روشها بر مبنای صورت گرفتن عملیات تحکیم و سرعت بارگذاری و به تبع تأثیر فشار آب منفذی است. با اين آزمايش مي توان اطلاعات لازم براي تعيين مقاومت خاك ها و روابط تنش-كرنش را به دست آورد.

پاسخ در 30 ارديبهشت 1396  09:14
شرکت آزمون ساز مبنا- تولید و فروش تجهیزات آزمایشگاه خاک، بتن، قی، آسفالت، سنگ و مقاومت مصالح ساختمانی جک بتن - جک بتن شکن، چکش اشمیت، شیکر الک آزمایشگاهی، سه محوری خاک، جک مارشال اسفالت، اتوکلاو سیمان - بلین سیمان، تجهیزات ازمایشگاه اجر و موزایک وبلوک، تجهیزات ازمایشگاه مکانیک خاک، قالب بتن - قالب سیمان، کرگیر بتن، اسلامپ بتن، الک ازمایشگاهی، سی بی ار خاک، تک محوری خاک، استرکشن آسفالت، قالب مارشال

کلمات کلیدی محبوب

محصولات مرتبط