1

چگونه غلظت عطرها را تشخیص دهیم؟

پرسش در 3 آذر 1395  09:03
پارس سنتر وب سایت بی تو بی، B2B، تبلیغات اینترنتی

1 جواب

1

انتخاب غلظت عطر

عطرها از لحاظ مدت ماندگاری باهم فرق می‌کنند. به طورکل عطر های گران از ماندگاری بیشتری برخوردارند. معمولا نوع و غلظت عطر روی شیشه آن نوشته شده.

- ادکلن ( eau de cologne ): کمترین غلظت عطر را دارد و تفریبا بوی آن تا 2 ساعت ماندگار است. %5-3 روغن در ترکیب آب و الکل است.

- ادو تویلت ( eau de toilet ): کمی غلظتش بیشتر است و ماندگاری بین 4-3 ساعت و %8-4 هم روغن دارد.

- ادو پرفیوم ( eau de perfume ): نسبت به ادوکلن روغن بیشتری دارد و بوی آن تا 6 ساعت هم می ماند و %18-15 هم روغن ترکیب شده با الکل دارد.

- پرفیوم ( perfume ): با بیشترین غلظت که هم پرفیوم نامیده می‌شود و هم پارفیوم. تا یک روز ماندگاری با.%30-15 روغن ترکیب شده با الکل.


پاسخ در 3 آذر 1395  09:05
پارس سنتر وب سایت بی تو بی، B2B، تبلیغات اینترنتی