پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب

1

پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب چیست؟


پرسش در 7 شهريور 1396  09:20
شرکت به آزما سکو سامان تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی (سکو بندی آزمایشگاهی و انواع هودهای آزمایشگاهی) انواع سکو بندی آزمایشگاهی، کلین روم ( اتاق پاک )، انواع هود های شیمیایی، انواع هود های میکروبیولژی، هود pcR ، میز ترازو طرح آلمانی، میز ترازو طرح سوئدی، هود آزمایشگاهی سل، میز وسط آزمایشگاهی، میز کنار آزمایشگاهی، میز دستگاه ، هود میکروبیولوژی کلاس 22، اپکسی کف آزمایشگاه و کلین روم، اپکسی دیوار کلین روم، رنگ آنتی باکتریال، انواع دوش و چشم شوی

2 جواب

1

پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب ، به طور کلی شامل آن دسته از پارامتر هایی می باشد که باید در حد استاندارد بوده که برای شرب عارضه ای ایجاد نکنند. به طور کلی می توان این پارامتر ها را به تفکیک مواد شیمیایی معدنی ، مواد شیمیایی معدنی سمی ، مواد شمیایی معدنی غیر سمی ،مواد شمیایی آلی ، گندزدا ها ، محصولات جانبی گندزدایی ، مواد رادیواکتیو ، آفت کش ها نقسیم بندی کرد. که هر کدام از این دسته بندی دارای ترکیبات یا کاتیون و آنیون های خاص خود بوده.


پارامتر های آب خام (مخازن، نهرها و چاه ها)


حشره کش ها : نمونه برداری ماهيانه برای حشره كشها


آرسنیک ، جیوه ، سلنیوم ، مولیبدان، بورون ، باریم


رادیونوکلوئیک


طعم ، بو و رنگ


کدورت ، قلیائیت، سختی، فلوراید و PH


 سایر پارامتر های ذکر شده در کیفیت آب آشامیدنی


پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب (آلفا و بتا)


برای آنالیز آب به منظور پایش فعالیت آلفا و بتا، روش معمول این است که حجم مشخصی از نمونه را تبخیر کرده تا خشك شود و سپس فعالیت آنچه باقی مانده است اندازه گیری شود. اشعه آلفا به راحتی توسط یك لایه نازك جذب میشود پس دقت و صحت روش سنجش میزان آلفا در نمونه هایی که حاوی کل جامدات محلول TDSمیباشند، پایین میباشد. پس در صورت امكان باید از روش استاندارد برای پایش غلظت فعالیت آلفا و بتا استفاده کرد. در جدول زیر سه روش پیشنهادی برای این منظور آورده شده است.


پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب


تعیین فعالیت بتا با استفاده از روش تبخیر که در جدول بالا آمده است، شامل بخشی است که به پتاسیممربوط میباشد. با این حساب آنالیز پتاسیم کل نیز مورد نیاز میباشد. تكنیك رسوب که در جدول ذکر شده است نیز روشی است بر مبنای پتاسیم- با این تفاوت که تعیین میزان پتاسیم کل نیاز نمیباشد. این روش برای نمونه آبهایی که شامل محصولات شكافت از قبیل سزیم- )137Cs( 137میباشند مناسب نیست. البته اغلب میزان محصولات شكافت در آب آشامیدنی استرالیا چنان ناچیز است که قابل شناسایی نمیباشد.


پاسخ در 11 شهريور 1396  10:11
شرکت به آزما سکو سامان تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی (سکو بندی آزمایشگاهی و انواع هودهای آزمایشگاهی) انواع سکو بندی آزمایشگاهی، کلین روم ( اتاق پاک )، انواع هود های شیمیایی، انواع هود های میکروبیولژی، هود pcR ، میز ترازو طرح آلمانی، میز ترازو طرح سوئدی، هود آزمایشگاهی سل، میز وسط آزمایشگاهی، میز کنار آزمایشگاهی، میز دستگاه ، هود میکروبیولوژی کلاس 22، اپکسی کف آزمایشگاه و کلین روم، اپکسی دیوار کلین روم، رنگ آنتی باکتریال، انواع دوش و چشم شوی
0

پارامترهای محاسباتی در تصفیه آب

این مقاله را بخوانید:

http://hirabsun.com/%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%a8/

پاسخ در 11 آذر 1396  12:52
هیراب سان تصفیه آب خانگی، تصفیه هوا خانگی، تصفیه دوش حمام، فیلتر تصفیه آب

کلمات کلیدی محبوب

محصولات مرتبط