تفاوت هود میکروبیولوژِی کلاس 1 با کلاس 2 با کلاس 3

0

تفاوت هود میکروبیولوژِی کلاس 1 با کلاس 2 با کلاس 3 چیست؟


پرسش در 7 شهريور 1396  09:42
شرکت به آزما سکو سامان تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی (سکو بندی آزمایشگاهی و انواع هودهای آزمایشگاهی) انواع سکو بندی آزمایشگاهی، کلین روم ( اتاق پاک )، انواع هود های شیمیایی، انواع هود های میکروبیولژی، هود pcR ، میز ترازو طرح آلمانی، میز ترازو طرح سوئدی، هود آزمایشگاهی سل، میز وسط آزمایشگاهی، میز کنار آزمایشگاهی، میز دستگاه ، هود میکروبیولوژی کلاس 22، اپکسی کف آزمایشگاه و کلین روم، اپکسی دیوار کلین روم، رنگ آنتی باکتریال، انواع دوش و چشم شوی

1 جواب

0

انواع هودهاي ايمني بيولوژيك[1]:


انواع هودها به سه دسته كلي تقسيم مي شوند كه شامل موارد زير مي باشد:


هود ايمني بيولوژيك كلاس( 1):


اين نوع هود افراد و محيط زيست را در برابر عوامل خطرساز محافظت مي نمايد. ولي حفاظتي براي مواد و عواملي كه با آنها در داخل هود كار مي شود، فراهم نمي آورد.(زيرا هوايي كه وارد هود مي شود در ابتدا فيلتر نمي شود) اين دسته از هودها داراي جريانات هوائي شبيه به هودهاي شيميائي بوده ولي داراي فيلتر هپا[2] مي باشند كه اين فيلترها از صفحاتي از جنس الياف بورو سيليكات ساخته شده كه براي بالابردن سطح تماس در آنها، به شكل پليسه مانندي تاخورده اند. به منظور هدايت جريان هوا در فيلتر، اين صفحات توسط تيغه هايي از جنس آلومينيوم از همديگر جدا شده اند. این فیلترها مي توانند ۹۵% از ذرات با قطر ≥۳ /۰ميكرون را جذب كنند،تا جريان هواي خروجي جهت حفاظت محيط زيست و محيط اطراف از داروهاي سيتوتوكسيك پاك شده و آلوده نباشد. در اين دسته از هودها هواي فيلتر نشده بر سطح كار داخل هود مي وزد. به همين دليل حفاظت از محصول را ايجاد نمي كنند. حفاظت فردي با ايجاد جريان هوائي به داخل خود با سرعت 75 فوت در دقيقه و ايجاد فشار منفي در هود، فراهم مي گردد، با توليد هودهاي بيولوژيك كلاس 2، استفاده از اين نوع هودها كاهش يافته است.اين هودها جهت كار با عواملي كه خطر كم تا متوسط دارند استفاده مي شوند.


در اين دسته از هودها شدت جريان هواي داخل آزمايشگاه يا اتاق محل استقرار اين هودها باعث كاهش كارائي هود ميشود.و همچنين حركات سريع دست شخص عامل، محل قرارگرفتن هود نسبت به درهاي ورود و خروج و منبع حرارتي نيز در كاهش كارائي اين هودها دخيل مي باشد.


فيلتر هپا


هودهاي ايمني بيولوژيك كلاس ( 2):


اين هودهاي ايمني بيولوژيك هم شخص محقق و هم مواد و محيط كار داخل هود را در برابر آلودگي هاي خارجي حفاظت مي نمايد.حفاظت فردي با ايجاد جريان هوا به داخل هود صورت مي گيرد. قسمت جلو این هودها باز است. هوا از اين طريق وارد هود مي شود و به طرف فيلتر هدايت مي شود .هواي وارد شده بداخل هود به جاي گذر از فضاي داخل هود از يك سري منافذ در جلوي هود، به طرف پائين هدايت شده (جهت حفاظت از محصول)و از آنجا از طريق كانال پشت هود به بالا برده شده و پس از عبور از فيلتر هپا به داخل هود برگشته و قسمتي ديگر نيز از فيلتر هپا دوم ديگري عبور نموده و از دستگاه خارج مي شود.(جهت حفاظت از محيط) اين كلاس از هودها به منظور تحقيقات بر روي بافت هاي حيوانات، كشت سلولي و بخصوص كار با ويروس ها استفاده مي شود. هود كلاس 2 به 4 دسته تقسيم مي شود كه شامل:


1-هود کلاس 2 نوع A1:در اين نوع هود هوا با سرعت 70فوت در دقيقه وارد هود مي شود.فشار درون آن منفي است ولي ممكن است مثبت شود، به همين دليل براي مواد شيميايي توكسيك قابل تبخير و راديونوكلئوتيد قابل تبخير مناسب نمي باشد.70درصد هوا را دوباره پس از عبور از فيلتر هوا به داخل هود برمي گرداند و 30درصد را پس از فيلتر شدن به محيط بيرون (خارج از محيط كار يا به داخل محيط كار )مي فرستد.


The Class II, Type A1 BSC (A) front opening; (B) sash; (C) exhaust HEPA filter; (D) supply HEPA filter; (E) common plenum; (F) blower


2-هود کلاس 2 نوعA2:در اين نوع هود هوا با سرعت 100 فوت در دقيقه وارد هود مي شود. در اين هودها هوائي كه از منفذهاي زير هود به طرف فيلتر هپا مي رود تحت يك فشار منفي مي باشد كه در اين نوع هودها 30 درصد از هوا پس از فيلتر شدن،از هود خارج گشته(به داخل ساختمان محل كار يا به محيط بيرون ) و 70 درصد( پس از فيلتر شدن )دوباره به داخل هود برمي گردد.


The tabletop model of a Class II, Type A2 BSC (A) front opening; (B) sash; (C) exhaust HEPA filter; (D) supply HEPA filter; (E) positive pressure commonplenum; (F)negative pressure plenum


3-هود کلاس 2 نوع B1:در اين نوع هود هوا با فشار 100 فوت در دقيقه وارد هود مي شود فشار هوا درون هود منفي است.30 در صد هوا پس از فيلتر شدن به داخل هود بازگردانده مي شود و 70درصد آن به بيرون(خارج از ساختمان محيط كار و به جو) منتقل می گردد.


The Class II, Type B1 BSC (bench top design) (A) front opening; (B) sash; (C) exhaust HEPA filter; (D) supply plenum; (E) supply HEPA filter; (F) blower; (G) negative pressure exhaust plenum.


4-هود کلاس 2 نوعB2:در اين نوع هود هوا با فشار 100 فوت در دقيقه وارد هود مي شود.فشار درون هود منفي مي باشد.هيچ گونه هوايي پس از فيلتر شدن دوباره به درون هود بازگردانده نمي شود.و پس فيلتر شدن به جو برمي گردد براي مواد شيميايي سمي قابل تبخير و مواد راديونوكئوتيد قابل تبخير مناسب است.


The Class II, Type B2 BSC (A) front opening; (B) sash; (C) exhaust HEPA filter; (D) supply HEPA filter; (E) negative pressure exhaust plenum.


      هودهاي ايمني بيولوژيك كلاس 3:


        اين هود ها طوري طراحي شده اند كه بالاترين سطح محافظت را براي پرسنل، محيط كار و مواد تأمين مي كنند.هود كلاس Ш يك سد فيزيكي كامل بين فرد و مواد داخل هود تأمين مي كند.و محفظه جلو آن مانند هود كلاس 1و 2 باز نيست .از نوع اين هودها در موقع كار با عوامل فوق العاده خطرناك زيستي و در مواردی كه ايجاد محدوديت مطلق مورد نياز است، استفاده مي‌گردد. براي مواد شيميايي سمي قابل تبخير و مواد راديونوكئوتيد قابل تبخير مناسب است.

پاسخ در 11 شهريور 1396  10:03
شرکت به آزما سکو سامان تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی (سکو بندی آزمایشگاهی و انواع هودهای آزمایشگاهی) انواع سکو بندی آزمایشگاهی، کلین روم ( اتاق پاک )، انواع هود های شیمیایی، انواع هود های میکروبیولژی، هود pcR ، میز ترازو طرح آلمانی، میز ترازو طرح سوئدی، هود آزمایشگاهی سل، میز وسط آزمایشگاهی، میز کنار آزمایشگاهی، میز دستگاه ، هود میکروبیولوژی کلاس 22، اپکسی کف آزمایشگاه و کلین روم، اپکسی دیوار کلین روم، رنگ آنتی باکتریال، انواع دوش و چشم شوی

کلمات کلیدی محبوب

محصولات مرتبط