2
آتش نشانان به چه روش هایی آتش را خاموش میکنند؟
پرسش در 20 بهمن 1395  12:48
گروه صنعتی غرب ایران (تجهیزات ایمنی ، آتش نشانی ، ترافیکی) تجهیرات ایمنی کار، تجهیرات ترافیکی، تجهیزات ایمنی آتش نشانی، لباسکار، لباس کار، دستکش ضد حساسیت، دستکش، کلاه ایمنی

1 جواب

2

آتش نشانان به محض فهمیدن محل و بستر آتش , می توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم حمله را انجام دهد.

حمله مستقیم به عمل پاشیدن آب به شکل مستقیم بر روی سطوح مشتعل گفته می شود.با این کار , دمای سطوح اشتعالی کاهش میابد تا میزانی پایین تر از نقطه احتراق و به این ترتیب سلسله واکنش های احتراقی از بین می رود .این کار باید در اولین فرصت انجام شود, چون هرچه سطوح اشتعالی بیشتری بسوزند,گاز های داغ و خطرناک بیشتری محیط را اشغال میکنند.                                                                       حمله غیر مستقیم بر مبنای تبدیل آب به بخار آب سوار شده است.به این ترتیب می توان میزان قابل توجهی از گرما را گرفت.این کار با پوشش جریان های نازک آب   به تمام نواحی اشتعالی انجام می شود تا زمانی که آتش به طور کامل خاموش شود.

پاسخ در 20 بهمن 1395  13:09
گروه صنعتی غرب ایران (تجهیزات ایمنی ، آتش نشانی ، ترافیکی) تجهیرات ایمنی کار، تجهیرات ترافیکی، تجهیزات ایمنی آتش نشانی، لباسکار، لباس کار، دستکش ضد حساسیت، دستکش، کلاه ایمنی

کلمات کلیدی محبوب

محصولات مرتبط