تفاوت پمپ دیافراگمی دابل با پمپ دیافراگمی تکی

2

پمپ دیافراگمی دابل Double Diaphragm Pump چه تفاوتی با پمپ دیافراگمی تکی (پمپ دیافراگمی تک پرده) دارد؟

پرسش در 20 بهمن 1395  17:13
امداد پمپ تهیه و تولید پمپ دیافراگمی EMDAD PUMP پمپ دیافراگمی، فروش پمپ دیافراگمی، پمپ عمودی، هیدروکلاچ، روکش رولر، لیست قیمت پمپ دیافراگمی، پمپ دیافراگمی بادی، پمپ دیافراگمی پنوماتیک، کلاچ روغنی، کوپلینگ، پمپ رنگ، پمپ پنوماتیک، قیمت پمپ دیافراگمی، قطعات پمپ دیافراگمی، پمپ لعاب، هیدروکوپلینگ، فن غبار روب، فن دمنده، پمپ فلوجت

1 جواب

3

در نگاه اول پمپ دیافراگمی دابل دارای دو پرده دیافراگم میباشد در صورتی که پمپ تک دیافراگمی دارای یک دیافراگم میباشد.

در باطن و در نوع کارکرد پمپ تک دیافراگمی در یک سیکل کامل کاری دارای یک وقفه (تنفس) در مکش و تخلیه میباشد که از نظر زمان با مدت زمان تخلیه یا مکش یکسان است. بدین معنی که در زمان مکش تخلیه ای انجام نمیشود و در زمان تخلیه سیال مکشی صورت نمیپذیرد. ولی در پمپ دابل دیافراگمی در یک سیکل کامل کاری پمپ به طور همزمان عمل مکش و تخلیه را انجام میدهد. یعنی در زمانی که پمپ در حال مکش سیال است در همان زمان در حال تخلیه سیال هم هست (چون دارای دو محفظه پمپاژ بوده و در زمانی که یک محفظه عمل مکش را انجام میدهد محفظه دیگر در حال تخلیه است).

پمپ دیافراگمی امداد پمپ 09366191692

پاسخ در 6 فروردين 1396  11:13
امداد پمپ تهیه و تولید پمپ دیافراگمی EMDAD PUMP پمپ دیافراگمی، فروش پمپ دیافراگمی، پمپ عمودی، هیدروکلاچ، روکش رولر، لیست قیمت پمپ دیافراگمی، پمپ دیافراگمی بادی، پمپ دیافراگمی پنوماتیک، کلاچ روغنی، کوپلینگ، پمپ رنگ، پمپ پنوماتیک، قیمت پمپ دیافراگمی، قطعات پمپ دیافراگمی، پمپ لعاب، هیدروکوپلینگ، فن غبار روب، فن دمنده، پمپ فلوجت

کلمات کلیدی محبوب

محصولات مرتبط