روبوسیم
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده
  • خدمات/محصولات : انواع شبیه ساز متحرک، 2 تا 6 درجه آزادی، برای مسابقات رانندگی، پرواز، ترن هوایی
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-77311408