تهیه برنامه زمان بندی + کنترل پروژه

تهیه و تنظیم برنامه زمان‌بندی پروژه‌های عمرانی – صنعتی – ساختمانی – تأسیساتی - توسط کارشناسان برنامه‌ریزی وکنترل پروژه توسط برنامه‌های ام‌اس پی – پریماورا (Microsoft Project Management (MSP & Primavera & P6 + کنترل پروژه + تهیه گزارش تأخیرات مجاز.

توضیحات خدمت

تهیه برنامه زمان بندی  + کنترل پروژه
تهیه و تنظیم برنامه زمان‌بندی پروژه‌های عمرانی – صنعتی – ساختمانی – تأسیساتی -  توسط کارشناسان برنامه‌ریزی وکنترل پروژه توسط برنامه‌های ام‌اس پی – پریماورا     (Microsoft Project Management (MSP & Primavera & P6 + کنترل پروژه + تهیه گزارش تأخیرات مجاز.
   تلفن تماس: 09122654736               Saeedka57@yahoo.com   مهندس سعید کبیری

لیست فعالیتهای انجام گرفته توسط تیم برنامه‌ریزی:
1.    مشاوره و بررسی کلی پروژه.
2.    زمانبندی تفضیلی، کلان، مسیر بحرانی پروژه به همراه ساختار شکست و نمودار گانت چارت.
3.    کاهش فعالیتهای بحرانی پروژه.
4.    تعریف تقویم‌های کاری، فصلی و کارگاهی  برای هر نوع فعالیت جهت تعریف راندمان بر اساس شرایط مختلف کاری.
5.    ترسیم نمودار شبکه‌ای بر اساس زمانبندی.
6.    تعریف اوازن فیزیکی - ریالی – وزنی.
7.    تخصیص اعتبار ریالی هر فعالیت.
8.    تخصیص منابع (ماشین‌آلات+نیروی انسانی + مصالح) + احجام.
9.    Leveling منابع جهت استفاده کمتر و بهینه از منابع.
10.    استخراج جداول ماشین‌آلات، نیروی انسانی و مصالح مورد نیاز پروژه به تفکیک هر ماه به همراه نمودار مربوطه.
11.    استخراج جدول پیشرفت مبلغ ریالی مورد انتظار پروژه به تفکیک هر ماه و تجمعی  به نسبت پیشرفت پروژه به همراه نمودار مربوطه (Cash Flow).
12.    استخراج جداول فعالیتهای عمده پروژه از جمله خاکبرداری- خاکریزی -  آرماتوربندی - قالب‌بندی - بتن‌ریزی و ... به تفکیک هر ماه و تجمعی به ازای پیشرفت پروژه به همراه نمودارهای مربوطه.
13.    استخراج جدول پیشرفت فیزیکی - فیزیکی ریالی - وزنی پروژه به تفکیک هر ماه  و تجمعی  همراه با نمودار مربوطه.
14.    صفحه‌بندی و تنظیم زمان‌بندی، جداول، نمودارها.
15.    مصوب کردن برنامه زمان‌بندی.

لیست فعالیتهای انجام گرفته توسط تیم کنترل پروژه:
•    کنترل پروژه مطابق با برنامه زمانبندی مصوب.
•    تهیه گزارشات پیشرفت هفتگی، ماهیانه و سالیانه بر اساس نیاز پروژه.
•    تهیه گزارش جلسات مدیران به صورت چاپی و Powerpoint جهت نمایش با ویدئو پروژکتور.
•    محاسبه درصد پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی مصوب.
•    شناسایی مسیر بحرانی پروژه.
•    مشخص نمودن گلوگاه‌های پروژه و ارائه پیشنهاداتی جهت از بین بردن آنها.
•    مستندسازی پروژه.
•    تهیه گزارش تصویری پروژه.
•    استقرار واحد کنترل پروژه مقیم در کارگاه جهت برقراری ارتباط مستمر با مسئولین مربوطه.

لیست فعالیتهای انجام گرفته توسط تیم تأخیرات:
•    تهیه گزارش تأخیرات زمانی مجاز پروژه.
•    جمع‌آوری مستندات لازم جهت ارائه به جلسه رسیدگی به تأخیرات مجاز.
•    دفاع و مصوب نمودن تأخیرات.

لیست پروژه‌هایی که توسط گروه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، زمانبندی و کنترل پروژه آنها صورت گرفته است:
    طرح خط مصوب قطار شهری کرج.
    طراحی ایستگاه‌های میرزا کوچک خان، پل چمران، فضیلت، امام حسین در شیراز.
    توسعه شمالی خط یک متروی تهران.
    نیمه شرقی خط دو M2X2 متروی تهران.
    اجرای عملیات سازه نگهبان و سازه ایستگاه  M2X2 متروی تهران.
    تکمیل ایستگاه ایران خودرو متروی تهران – کرج.
    تکمیل ایستگاه تکمیل ایستگاه پارک جنگلی  متروی تهران – کرج.
    تاسیسات مکانیکی و برقی پایانه متروی مهرشهر کرج.
    اجرای محوطه‌سازی و فونداسیون‌های ساختمانها و سالنهای صنعتی کارگاه‌های ساخت و تعمیر کشتی سایت فراساحل ایران در بندرعباس.
    اجرای کانال و تونل انتقال آب آیدوغموش قطعه 2 در میانه.
    اجرای خط راه آهن میانه – بستان‌آباد – تبریز قطعه 10/الف.
    عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه 5 راه‌آهن میانه - بستان‌آباد - تبریز

لیست پروژه‌هایی که توسط گروه تأخیرات، تهیه گزارش تأخیرات مجاز آنها صورت گرفته است:
    اجرای کانال و تونل انتقال آب آیدوغموش قطعه 2 در میانه.
    اجرای خط راه آهن میانه – بستان‌آباد – تبریز قطعه 10/الف.
    اجرای ایستگاه، تونل و هواکش میان‌تونلی مترو توحید تهران (E4).

   تلفن تماس: 09122654736               Saeedka57@yahoo.com   مهندس سعید کبیری

شرکت کبیری
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : تهیه برنامه زماننبدی، کنترل پروژه، تهیه تأخیرات مجاز، آموزش مدیریت پروژه، آموزش برنامه ریزی، آموزش کنترل پروژه، مشاوره زمانبندی، تعمیر کامپیوتر، خدمات کامپیوتر، فروش کامپیوتر، فروش لبتاپ
  • تلفن: 021-44100334