با بيمه زندگي با آرامش زندگي كنيم

بيمه از كلمه "بيم" به معناي ترس نشات گرفته و عملي است كه با استفاده از آن خودمان را يا اموالمان را در مقابل خطرات احتمالي و خسارت هاي ناشي از حوادث احتمالي حفظ مي كنيم.

دوست خوبم، اگر به فكر آينده خود يا خانواده و همسر و فرزندانت هستي اين متن را بخوان.

آيا مي دانيد با بيمه زندگي مي توانيد با آرامش زندگي كنيد.......

فقط با پرداخت مبلغي به صورت ساليانه، علاوه بر بيمه كردن فرزندانتان و استفاده از پوشش هاي استثنايي بيمه اي، از همين حالا مخارج تحصيل و يا ازدواج و جهيزيه يا سرمايه اي براي تشكيل زندگي و شغل فرزندانتان را تامين مي كنيد.    با با بيمه زندگي بدون محدوديت سني مي توانيد مستمري و بازنشستگي دريافت كنيد.

حادثه هيچ گاه خبر نمي كند پس با بيمه كردن خود آينده مالي همسر و فرزندانتان را تضمين كنيد.

بیمه سامان نمایندگی 2177
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : بیمه زندگی، بیمه های مسئولیت، بیمه آتش سوزی، بیمه بدنه، بیمه ثالث، بیمه خانه امن، تکمیل درمان، بیمه نامه آکسا، بیمه مستمری و بازنشستگی، بیمه سنوات، بیمه مهریه، بیمه تحصیلات فرزندان
  • نوع مالکیت: جواز کسب (مغازه)
  • تلفن: 021-44085895، 0935-2199951، 0912-4388549