لوازم کامل ارزش ماسه ای SE

لوازم کامل ارزش ماسه ای SE این آزمایش، برای تعیین تمیزی مصالح ریزدانه کاربرد دارد همراه تایمر و محلول استوک

قیت همکار / عمده فروشی :
استعلام قیمت

توضیحات محصول

هدف از آزمایش ارزش ماسه ای :

این شاخص در واقع نشان دهنده مقدار مناسبی ذرات خیلی ریز رسی و سیلتی در سنگدانه های ریز (ماسه ) است . در آزمایشی که به همین نام روی سنگدانه های ریز انجام می شود ، مقدار معینی از مصالح در محلول استوک آزمایش هم ارز ماسه ای که ترکیبی از 120 گرم کلرور کلسیم بدون آب حل شده در 500 سانتی متر مکعب آب مقطر و 542 گرم گلیسیرین 95 درصد است ، ریخته شده و پس از به هم زدن مخلوط در استوانه مدرج یک لیتری و جدا شدن ذرات رسی-سیلتی ، استوانه در محلی به صورت ثابت و بدون حرکت نگه داشته می شود . در انتهای آزمایش ، ارتفاع ستون رس و ستون ماسه نسبت به قاعده استوانه مذکور قرائت می شود . بر اساس ارقام قرائت شده ، شاخص هم ارز ماسه  که نشان دهنده مقدار نسبی ماسه در مخلوط سنگدانه است ، به شرح زیر محاسبه می شود :

  SE برابر است با وزن آب تقسیم بر وزن سنگدانه های خشک ضرب در 100

هر چه مقدار SE محاسبه  شده بیشتر باشد مقدار نسبی ذرات رسی – سیلتی در مخلوط کمتر و اصطلاحاً ارزش ماسه ای آن بیشتر است . بر اساس آئین نامه های ساختمانی ایران ،مندرج در دفترچه مشخصات فنی عمومی شماره 101 سازمان برنامه و بودجه ، مقدار مجاز این شاخص برای ماسه مورد مصرف در بتن حداقل 75 درصد ، برای ماسه مورد مصرف در آسفالت حد اقل 45 درصد و برای ماسه مورد استفاده در تهیه فیلتر های زهکشی ، حداقل 50 درصد است .

تجهیزات آزمایشگاهی سرو آزما
[تهران، چهاردانگه]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده
  • خدمات/محصولات : جک بتن شکن، سه محوری خاک، تک محوری، جک مارشال، برش مستقیم خاک ، دستگاه تحکیم، شیکر الک، دستگاه کرگیری، دستگاه مقاومت خمشی موزائیک، آون، چکش تراکم، میز ویبره بتن، دستگاه کشش قیر، تعیین هوای بتن، دستگاه لس آنجلس، دستگاه CBR
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 021-55255348، 021-55448592، 021-55448597