خدمات تعمیر و نگهداری آسانسورهای "کـانـه"  .  (مهندس ثانوی)

ارائه کلیه خدمات تعمیر و نگهداری و سرویس آسانسورهای "کـانـه"

09123707393
مهندس ثانوی

سوپروایزر سابق KONE

... ادامه

جدیدترین اطلاعات "خدمات تعمیر و نگهداری آسانسورهای "کـانـه" . (مهندس ثانوی)" را دریافت کنید:

 
خدمات تعمیر و نگهداری آسانسورهای "کـانـه" . (مهندس ثانوی)
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : تعمیرات آسانسور، تعمیر آسانسور کانه، نگهداری آسانسور کانه، خدمات آسانسور کانه
  • تلفن: 021-77726322