نتایج جستجو برای 'آبگرمکن خورشیدی برای گرمایش'
(1 محصول از 1 شرکت)
 
هیتینگ تانک خورشیدی1000لیتری پاک سولار آذر
قیمت هر لیتر: 10٬000٬000 ریال (16 فروردين 1399)

بهتر است به جای خرید چند آبگرمکن خورشیدی از سیستم هیتینگ تانک خورشیدی پاک سولار آذر استفاده کنید:پرفشار قابلیت استفاده برای آبگرم مصرفی و...