نتایج جستجو برای 'Eole Water'
(30 محصول از 1 شرکت)
 
دستگاه تولید آب از هوا NERIOS.G3 - Eole Water
دستگاه تولید آب از هوا NERIOS.G3 Eole Water

دستگاه تولید آب از هوا NERIOS.G3 : این دستگاه با اتصال به برق شهر و یا ژنراتور برق و یا ترکیبی از این دو منبع انرژی هوای اطراف را مطا...