نتایج جستجو برای 'Eole Water'
(30 محصول از 1 شرکت)
 
دستگاه تولید آب از هوا NERIOS.S10 - Eole Water
دستگاه تولید آب از هوا NERIOS.S10 Eole Water

دستگاه تولید آب از هوا NERIOS.S10 : این دستگاه با اتصال به پنل خورشیدی برق شهر ژنراتور برق و یا ترکیبی از این منابع انرژی هوای اطراف ...