فروشگاه مجاز سموم کشاورزی شریف

گنبد کاووس استان گلستان
پخش مجاز سموم بذر و کود های تقویتی
تشخیص افات و بیماریها و علف های هرز
مهندس قادر حسینی
(کارشناس گیاهپزشکی و مدیریت تلفیقی آفات)
خ طالقانی غربی (کاخ) بعد از چهار راه مبارزان
ghaderhoseiny@yahoo.com ادامه

جدیدترین اطلاعات "فروشگاه مجاز سموم کشاورزی شریف" را دریافت کنید:

 
فروشگاه مجاز سموم کشاورزی شریف
[گلستان، گنبد کاووس]
  • نوع فعالیت: خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : کارشناس مزارع و باغات، مهندس قادر حسینی، گیاهپزشک، مدیریت تلفیقی آفات
  • نوع مالکیت: جواز کسب (مغازه)
  • تلفن: 017-33239956، 0911-6439956