این واحد با هدف خدمت و تاثیر افرینی در بخش کشاورزی درسال 1384وارد عرصه کار شد یکی از اقدامات نو آورانه درهمان اوایل کار ساخت مرزکش دو قلو جفت شاسی بود . ساخت این دستگاه مزایای زیادی به همراه داشت
-اول اینکه قبلا"هر بار رفت تراکتوریک مرز درمیاورد اما اکنون دو مرز درمیاورد.
-کاهش رفت وبرگشت تراکتور به نصف.
-کاهش چهل درصدی استهلاک.
-با توجه به اینکه دستگاه تراز میشود لذاکف چاله هاصاف شده وکار ابیاری را آسان کرده وآب به طور یکنواخت کف چاله ها پخش میشود
دومین کار نو اورانه ساخت دستگاه بهبود ساز اب میباشدکه این دستگاه این قابلیت را دارد که با تاثیر براب ،قابلیت جذب اب ومواد غذایی خاک... ادامه

جدیدترین اطلاعات "کارگاه صنعت سازان سبز" را دریافت کنید:

 
کارگاه صنعت سازان سبز
[قم]
  • نوع فعالیت: تولید کننده
  • خدمات/محصولات : پلاستیک کش، کود ریز، کلوخ خرد کن، مرز کش دوقلو، لولر، نهر کن، تیپ کش، مرزکش بقابی، تیغ عقب، نهر کن دو قلو
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 0912-2539776، 0919-1604662، 0937-5159864