محاسبه آمپر در تست ذرات مغناطیسی

مقدمه

قدرت شار مغناطیسی در بازرسی ذرات مغناطیسی با تنظیم آمپر کالیبره می گردد.

برای خواندن آمپر AC نمایشگر باید ریشه مجذور متوسط (R.M.S) را نشان دهد.

برای رسیدن به آمپر مناسب فورمول های خاصی تعریف شده است .

طول و قطر قطعه ( نسبت طول به قطر  ) در اکثر فورمول ها کاربرد دارد .

در روش هایی مثل میدان القایی ( کویل ) ، 

طول قطعه یعنی ابتدا تا انتهای راستای میدان مغناطیسی  در قطعه 

( طول میدان قابل قبول روی قطعه برای هر کویل حداکثر 22 سانتیمتر از هر طرف کویل است ) .

 قطر قطعه بزرگترین فاصله در سطح مقطع تو پر که تقریباً عمود بر راستای میدان طولی می باشد .

در روش هایی مثل عبور جریان ( میدان مدور ) ، قطر قطعه مبنای محاسبه آمپر می باشد .

تلرانس خطا در تست ذرات مغناطیسی 10% + - می باشد .

 

فرمول ها در آزمایش ذرات مغناطیسی

==================================================

محاسبه آمپر برای کویل بر اساس طول و قطر قطعه و تعداد دور کویل

Amp coil


مساحت سطح مقطع داخلی کویل باید حداقل 10 برابر مساحت سطح مقطع قطعه باشد .

نسبت طول به قطر (L / D) قطعه باید بین 3 تا 15 باشد .

اگر L / D کوچکتر از سه باشد باید با اضافه کردن قطعه ای از جنس , و قطر قطعه اصلی به طول ، L / D  آن را حداقل به سه یا بیشتر برسانیم . و اگر این نسبت بزرگتر از 15 بود در محاسبه 15 در نظر گرفته می شود  .

 

N = تعداد دور در کویل

I = آمپر

L = طول قابل استفاده برای آزمایش (حداکثر 45 سانتیمتر، 22.5 سانتیمتر در هرطرف کویل)

D = قطر قطعه

قطر در قطعات گرد سوراخ دار با این فورمول مشخص می گردد .    

OD^2 - ID^2)^1/2 )

 OD قطر خارجی و ID قطر داخلی می باشد.

در قطعات تو خالی که سطح مقطع گرد ندارند با این فرمول مشخص می گردد . 

2(At - Ah / P)^1/2

که At مساحت سطح مقطع قطعه و Ah مساحت سطح مقطع سوراخ قطعه می باشد .

 

در صورتیکه قطعه مماس با سطح داخلی کویل باشد دو فرمول زیر استفاده می گردد .

1 - اگر L / D دو تا چهار باشد فورمول زیر عمل می گردد .

NI = 45000 / (L / D)  or  I = (45000 / (L / D)) / N

2 - اگر L / D  چهار به بالا باشد فورمول زیر عمل می گردد .

NI = 35000 / (L / D) +2  or  I = (35000 / (L / D) +2) / N

 

اگر قطعه در وسط کویل باشد از این فورمول استفاده میشود .

NI = (1690 R) / ((6 L / D) -5)


R = شعاع کویل به میلیمتر

---------------------------------------------------------------------------------------------------

محاسبه آمپر برای عبور جریان ( میدان مدور ) بر اساس قطر قطعه

       (Current passing (field Circular

 

D = قطر قطعه به سانتیمتر

I = آمپر

K = عدد ثابت

I = D * K

 • تا قطر 12 سانتیمتر  K برابر 350 می باشد .
 • از قطر 12 تا 24 سانتیمتر  K برابر 250 می باشد .
 • از قطر 24 تا 36 سانتیمتر  K برابر 150 می باشد .
 • و قطر  36 سانتیمتر به بالا K برابر 45 می باشد .

 

اگر قطعه مورد آزمایش دارای قطرهای مختلف (اختلاف بیش از 10% )بود ، برای هر قطر ، آمپر جداگانه تنظیم و آزمایش انجام می گردد .

جهت میدان مدور عمود بر امتداد انتشار جریان الکتریکی می باشد و تابع قانون انگشت دست راستاست .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

محاسبه آمپر برای میله مرکز ( القای میدان مدور )

Central Conductors

 

این روش برای قطعات رینگ شکل یا استوانه یا سوراخ دار می باشد .

D = قطر خارجی استوانه به میلیمتر

A/mm = 12 to 32           I = D * A/mm

 • کمان قابل بازرسی چه در داخل و چه درخارج سوراخ 4 برابر قطر میله مرکز می باشد .
 • برای رویت ترک های سطح خارجی و داخلی جریان باید DC باشد .
 • جریان AC فقط سطح داخلی را نشان می دهد .
 • ترک های شعاعی سطح مقطع استوانه در این روش قابل رویت هستند .
 • میله مرکز مماس بر سطح داخلی باشد .
 • میله مرکز باید هادی خوبی باشد .
 • قطر میله مرکز باید مناسب با آمپری باشد که از آن می گذرد.

 وبلاگ آموزشی  www.tecnopars.blogfa.com

با تشکر نیاورانی

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
تکنوپارس جنوب
[کرج]
 • نوع فعالیت: تولید کننده، خدمات
 • خدمات/محصولات : دستگاه تست ترک یاب، ماشین تست ذرات مغناطیسی، آزمایش غیر مخرب، ترک یاب مغناطیسی
 • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
 • تلفن: 026-34561473، 0912-0582272
بروز رسانی 3 هفته قبل