خدمات > دیگر خدمات

شرکت ساختمانی تهران قومس
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : ساختمانهای مسکونی.، مشارکت در ساخت، دارای رتبه1 انبوه سازی.ابنیه.، مجری ساخت بیش از 2000 واحد مسکن مهر
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-77187454