مواد آلی کیان پارس
[شیراز]
  • نوع فعالیت: تولید کننده
  • خدمات/محصولات : کود ورمی کمپوست Vermicompost، کرم Eisenia foetida، کرم پرورشی، کرم خوراکی، کرم فریز، کرم خشک، پودر کرم، چای کمپوست، ورمی واش، مشاوره، راه اندازی
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 0917-7152127