مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

مرکز آموزشی تخصصی کاربردی کوتاه مدت دوره های آموزش کامپیوتر و وابسته به جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ادامه

جدیدترین اطلاعات "مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف" را دریافت کنید:

:    :     
مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : دوره های ، تخصصی ، آموزش، کامپیوتر
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 021-66569320