شرکت تحکیم صنعت صعود تقدیم می نماید:

امروزه در صنعت نفت ،کارخانجات ،ن��روگاه ها.پروژه های راه سازی و سد سازی و ساختمان ها و برج های مرتفع و مدرن شهری این نیاز احساس می شود که دسترسی آسان در ارتفاع وموقعیت های خاص که غیر قابل دسترس می باشند .جهت اجرای عملیات مختلف امکان پذیر گردد

بطورمعمول مهندسین برای اجرای خواسته ها و نیازهای خود در ارتفاع و نماهای بیرونی پروژه ها از دستگاه های (کلایمبر) وسازه های فلزی. مانند داربست استفاده می نمایند که جدا از هزینه های گزاف و ازدست دادن زمان که به کارفرمایان تحمیل می شود.خسارت های مالی و جانی که بدلیل این شیوه کاری در پروژه ها بوجود می آید. غیر قابل... ادامه

جدیدترین اطلاعات "شرکت تحکیم صنعت صعود" را دریافت کنید:

 
شرکت تحکیم صنعت صعود
[تهران، ری]
  • نوع فعالیت: خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : رنگ آمیزی درارتفاع، شستشوی نما، آببندی بدون داربست، هرگونه کاردرارتفاع، نماشویی، شستشوی نمای ساختمان، نمای شیشه ای، کامپوزیت، واترسند بلاست، سند بلاست، شستشوی نمای برج، رولپلاک، شستشوی نما، شست وشوی، رنگ آمیزی نما، رنگ آمیزی صنعتی، رنگ آمیزی صنعتی، رنگ آمیزی صنعتی، رنگ آمیزی صنعتی، رنگ آمیزی صنعتی، رنگ آمیزی صنعتی، رنگ آمیزی صنعتی، رنگ آمیزی صنعتی، رنگ آمیزی صنعتی، داربست، داربست، داربست، داربست، داربست، داربست، داربست، داربست، دودکش صنعتی، دودکش صنعتی، دودکش صنعتی، دودکش صنعتی، راپل، راپل، راپل، راپل، راپل، راپل، راپل، راپل، رنگ آمیزی نماساختمان، گ آمیزی نماساختمان، گ آمیزی نماساختمان، گ آمیزی نماساختمان، گ آمیزی نماساختمان، گ آمیزی نماساختمان، گ آمیزی نماساختمان، گ آمیزی نماساختمان، گ آمیزی نماساختمان، گ آمیزی نماساختمان، گ آمیزی نماساختمان، گ آمیزی نماساختمان، شستشوی نمای ساختمان، شستشوی نمای ساختمان، شستشوی نمای ساختمان، شستشوی نمای ساختمان، شستشوی نمای ساختمان، شستشوی نمای ساختمان، شستشوی نمای ساختمان، شستشوی نمای ساختمان، شستشوی نمای ساختمان، شستشوی نمای ساختمان، شستشوی نمای ساختمان، شستشوی نمای ساختمان، نماشویی، نماشویی، نماشویی، نماشویی
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 021-33466331، 021-33466285، 021-36643567، 021-36643574، 021-36643578، 021-36643580